ร่วมงานกับเราใน BEIERSDORF

ร่วมงานกับเราใน BEIERSDORF

พนักงานของเรามีความสุขในการทำงานกับ Beiersdorf และมีความภาคภูมิใจในบริษัท คุณค่า และแบรนด์ของบริษัท การดำเนินงานและความรับผิดชอบของพวกเขาเป็นตัวผลักดันการพัฒนาต่างๆ ของ Beiersdorf
   เราส่งเสริมให้พนักงานของเรามีประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการมอบหมายงานที่ท้าทายและมีความรับผิดชอบอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถยกระดับธุรกิจของเราได้ในทุกด้านส่วน ทุกวัน ตั้งแต่เริ่มแรก
   บรรยากาศการทำงานของเรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยจิตวิญญาณแห่งการมุ่งสู่ชัยชนะและการทำงานเป็นทีมผสมกัน เป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นเครื่องกระตุ้นผลักดัน แต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันด้วย
   เราให้ความเอาใจใส่ทั้งคู่ ทั้งความสำเร็จและคนของเราในบริษัท

ร่วมงานกับเราใน BEIERSDORF

ถ้าต้องการค้นหาตำแหน่งงานว่างที่น่าสนใจใน Beiersdorf กรุณาเข้าไปที่www.Beiersdorf.com/career