ความยั่งยืนที่ BEIERSDORF

ความยั่งยืนที่ BEIERSDORF

เราดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน และเรายังคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การดำเนินการของเรามิได้กำหนดขึ้นโดยใช้ความสำเร็จทางด้านธุรกิจเป็นเป้าหมายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังกำหนดขึ้นโดยแนวทางที่จะช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมและรักษาความปลอดภัยของพนักงาน ตลอดจนคำมั่นของเราที่มีให้กับสังคมอีกด้วย

   ความยั่งยืนนั้นเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่จะทำให้มีวัตถุประสงค์ มุมมอง และการดำเนินการใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ และเหนือสิ่งอื่นใด ความยั่งยืนคือความเชื่อพื้นฐานที่จะก้าวหน้าต่อไปผ่านทางกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ

  วัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อให้เกิดการพัฒนาตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นทีละเล็กทีละน้อย ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

สำหรับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่ www.Sustainability.Beiersdorf.com

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว