Image

ทำไมริมฝีปากของเราจึงอ่อนไหวมาก?

ริมฝีปาก

เช่นเดียวกับปลายนิ้ว ริมฝีปากมีจำนวนจุดรับสัมผัสมากที่สุดในร่างกาย เมื่อจุดรับสัมผัสมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นจุดใดจุดหนึ่งจะเพิ่มความรู้สึกในการสัมผัสของคุณ ซึ่งนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมริมฝีปากจึงมีความรู้สึกไวและทำไมการดูแลอย่างถูกวิธีจึงเป็นเรื่องสำคัญ