Image

ทำความสะอาดผิวหน้า: วันละสองครั้งก็พอจริงหรือ?

การทำความสะอาดผิวหน้า

การทำความสะอาดผิวหน้าในตอนเช้าถือเป็นเรื่องจำเป็นด้วยเช่นกัน เพราะเซลล์ผิวของเราถูกสร้างขึ้นใหม่ในช่วงกลางคืน เซลล์ผิวที่ตายแล้วเป็นสิ่งแรกที่ควรถูกเช็ดล้างออกไประหว่างการล้างหน้าในตอนเช้า