List

เคล็ดลับสำหรับผิวผสม

  • ทำความสะอาดผิดอย่างทั่วถึงก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า
  • ใช้น้ำที่มีอุณหภูมิค่อนข้างอุ่นแทนร้อนหรือเย็น
  • ใช้มอยส์เจอไรเซอร์เป็นประจำ ในปริมาณที่เพียงพอ!
  • เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผิวผสมเป็นพิเศษ