privacy policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การปกป้องข้อมูลของคุณสำคัญสำหรับเรา!

สำหรับนีเวีย สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่เพียงการดูแลและปกป้องผิวคุณ เพราะเรายังให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วย จึงทำให้เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและต้องการให้คุณไว้วางใจเราในเรื่องการปกป้องข้อมูลเช่นเดียวกับเรื่องการดูแลผิว เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างโปร่งใสเสมอว่าเราต้องการข้อมูลของคุณเพราะเหตุใดและเราจะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้นานเท่าใด ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เราอาจใช้ข้อมูลของคุณ โดยข้อมูลจะได้รับการส่งผ่านมาให้เราในรูปแบบที่มีการเข้ารหัสลับเสมอเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ หากคุณไม่ต้องการให้เราใช้ข้อมูลของคุณอีกต่อไป โปรดแจ้งให้เราทราบอย่างเป็นทางการ เช่น ทางอีเมล

เนื้อหาของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 การประมวลผลข้อมูลส่วนตัว
1.2. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
1.3. การเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐ

2. การรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลเพื่อคุณเข้ามาบนเวปไซต์นีเวีย
2.1 Cookies
2.1.1 Technical cookies (Type A)
  2.1.2 Functional and Performance Cookies (Type B)
2.1.3 Consent based Cookies (Type C)
2.1.4 Administration and deletion of all cookies
2.2 Web Analytics
2.2.1 Google Analytics
2.2.2 A/B Testing
2.3 Social Plug-ins
2.4 Social Login
2.5 YouTube-Videos
2.6 Online Advertising
2.6.1 Google Ads (formerly Google Adwords) Information/purpose:
2.6.1.1 Google Ads Conversion
2.6.1.2 Google Ads Remarketing
2.6.2 Google Analytics Advertising Features
2.6.3 Campaign Manager (formerly Doubleclick)
2.6.4 Adform
2.6.5 (Website) Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)
2.6.6 Where to buy (Swaven)
2.6.7 Data Management Platform (Salesforce Audience Studio)
2.7 Google Tag Manager
2.8 Captchas
2.9 (Website) TikTok audiences (“TikTok Pixel”)
2.10 Hotjar

3. การบริการอื่นๆ (ทั้งบนออนไลน์และออฟไลน์)
3.1 Contacting/Communication/Collaboration
3.2 Newsletter
3.3 Campaigns (e.g. Sweepstakes, Product Tests)
3.4 Login Profile
3.5 Loyalty Program [myNIVEA]
3.6 Postal Mailings
3.7 Ratings and Reviews
3.8 Surveys

4. การคัดค้านหรือการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

1. ข้อมูลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ก็คือการให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเมื่อใช้เว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องของเรา ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้บังคับใช้กับเว็บไซต์หรือบริการทั้งหมดที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 


1.1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการรวบรวม ดำเนินการ และใช้ข้อมูลส่วนตัวภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือ
Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 6th and 7th Fl., North Sathorn Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์: +66(0) 2665 7999
โทรสาร: +66(0) 2236 4124
E: niveathailand.website@beiersdorf.com


1.2. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ในฐานะเจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมที่ประมวลผลข้อมูล คุณมีสิทธิ์ต่อไปนี้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณตามบทบัญญัติของกฎหมาย

สิทธิ์ในการเข้าถึง
สิทธิ์ในการแก้ไขและลบออก
สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล
สิทธิ์ในการสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลและ 
สิทธิ์ในการคัดค้าน 
นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องเรียนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เมื่อเราทำงานตามสิทธิ์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นของคุณ เราอาจขอเอกสารยืนยันตัวตนจากคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีประมวลผลข้อมูลของคุณโปรดดูข้อที่ 3.1.


1.3. การเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐ

ในกรณีต้องเกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากเราถูกกำหนดให้ยินยอมตามหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

2. การเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

เมื่อเข้าชมและใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ด้านข้อมูลเท่านั้น กล่าวคือหากคุณไม่ได้ลงทะเบียนหรือให้ข้อมูลกับเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งผ่านมายังเซิร์ฟเวอร์ของเราเท่านั้นซึ่งมีความจำเป็นทางเทคนิคเพื่อให้เราแสดงเว็บไซต์ให้คุณและเพื่อรับรองเสถียรภาพและความปลอดภัย

นอกจากนี้ เรายังโอนข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ให้แก่แผนกภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลและให้แก่บริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในเครือของกลุ่มไบเออร์สด๊อรฟ หรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้าง (เช่น ผู้ให้บริการโฮสต์ ระบบบริหารจัดการเนื้อหา) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (เพื่อแสดงเว็บไซต์และการสร้างเนื้อหา)

ทั้งนี้ จะมีการลบไฟล์บันทึกหลัง 7 วันผ่านไป


2.1. คุกกี้

นอกจากข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว จะมีการนำคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น พิกเซล (ต่อจากนี้เรียกว่า “คุกกี้”) ซึ่งถูกใช้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อเข้าชมและใช้เว็บไซต์ของเรา คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ได้รับการจัดเก็บโดยเบราว์เซอร์ของคุณลงบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อบันทึกข้อมูลบางอย่างหรือไฟล์ภาพ เช่น พิกเซล ในครั้งต่อไปที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราบนอุปกรณ์เครื่องเดิม ข้อมูลที่บันทึกไว้ในคุกกี้จะได้รับการส่งผ่านไปยังเว็บไซต์ของเรา (“คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่ง”) หรือไปยังเว็บไซต์อื่นที่เป็นเจ้าของคุกกี้ (“คุกกี้ของบุคคลที่สาม”)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะจำได้ว่าคุณเคยเข้าถึงและเข้าชมแล้วผ่านเบราว์เซอร์ที่คุณใช้บนอุปกรณ์ดังกล่าวโดยข้อมูลจะได้รับการบันทึกและส่งคืน เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้สามารถออกแบบและแสดงเว็บไซต์ในลักษณะที่ดีที่สุดตามความพึงใจของคุณ ในกรณีนี้ จะสามารถตรวจพบคุกกี้ได้บนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น นอกจากกรณีนี้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการบันทึกไว้เฉพาะเมื่อคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือหากจำเป็นอย่างแท้จริงเพื่อให้สามารถใช้บริการที่ได้รับการนำเสนอและเข้าถึงโดยคุณ

ทั้งนี้ เว็บไซต์นี้จะใช้คุกกี้ประเภทต่อไปนี้ โดยจะอธิบายขอบเขตและการทำงานทางด้านล่าง:

คุกกี้ทางเทคนิค (Type A)
คุกกี้การทำงานและวัดผลการทำงาน (Type B)
คุกกี้ตามความยินยอม (เช่น การตลาด) (Type C)
คุณสามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทคุกกี้ที่ตั้งและใช้ได้ในคำอธิบายเครื่องมือที่มีผลบนเว็บไซต์ของเราได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้


2.1.1 คุกกี้ทางเทคนิค (Type A)

คุกกี้ทางเทคนิคจะรับรองการทำงานซึ่งหากไม่มีคุกกี้ชนิดนี้ คุณจะไม่สามารถใช้หน้าเว็บของเราได้ตามที่ตั้งใจไว้ เราจะเป็นผู้ใช้คุกกี้เหล่านี้แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นและดังนั้น จึงถือเป็นคุกกี้บุคคลที่หนึ่ง ซึ่งหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณจัดเก็บไว้ในคุกกี้จะได้รับการส่งคืนไปยังเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ทางเทคนิคจะทำหน้าที่ เช่น ทำให้แน่ใจว่าคุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียนยังคงล็อกอินอยู่เสมอเมื่อเข้าใช้หน้าย่อยต่างๆ ของเว็บไซต์เรา ดังนั้นจึงไม่ต้องป้อนข้อมูลล็อกอินซ้ำทุกครั้งที่คุณเข้าใช้หน้าเพจใหม่

การใช้คุกกี้ทางเทคนิคบนเว็บไซต์ของเราจะสามารถทำได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ ด้วยเหตุนี้ คุณจึงไม่สามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุกกี้ทางเทคนิคได้เพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ที่เบราว์เซอร์ของคุณได้ทุกเมื่อ (ดูข้อมูลด้านล่าง)


2.1.2 คุกกี้การทำงานและวัดผลการทำงาน (Type B)

คุกกี้การทำงานจะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจัดเก็บข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ (เช่น ชื่อที่ลงทะเบียนไว้หรือภาษาที่เลือก) และนำเสนอการทำงานที่ได้รับการพัฒนาและปรับให้เฉพาะตัวมากขึ้นตามข้อมูลดังกล่าว โดยจะเก็บรวบรวมและจัดเก็บเฉพาะข้อมูลที่ใช้นามแฝงเท่านั้นเพื่อให้คุกกี้ไม่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของคุณได้บนเว็บไซต์อื่นๆ

คุกกี้วัดผลการทำงานจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาความน่าสนใจ เนื้อหาและการทำงาน ซึ่งคุกกี้เหล่านี้จะช่วยเรา เช่น ช่วยค้นหาว่าหน้าเพจย่อยใดของเว็บไซต์เราที่คุณเข้าชมและคุณได้เข้าชมหรือไม่ รวมถึงเนื้อหาใดที่ผู้ใช้สนใจเป็นพิเศษ เราจะบันทึกจำนวนการเข้าชมหน้า จำนวนการเข้าใช้หน้าย่อย จำนวนที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา ลำดับของหน้าที่เข้าชม คำค้นหาที่นำคุณมาพบเรา ประเทศ ภูมิภาคและเมืองที่มีการเข้าใช้หากทำได้ รวมถึงสัดส่วนของอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เรายังบันทึกความเคลื่อนไหว การคลิกและการใช้เมาส์คอมพิวเตอร์เลื่อนขึ้นลงเพื่อทำความเข้าใจว่าบริเวณใดของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ดังนั้น เราจะสามารถปรับเนื้อหาของเว็บไซต์ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของผู้ใช้ของเราได้มากขึ้นรวมถึงปรับข้อเสนอของเราให้เหมาะสม ส่วนที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์คุณที่ส่งผ่านเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคจะได้รับการปรับให้ไม่ระบุชื่อโดยอัตโนมัติและเราจะไม่สามารถได้ข้อสรุปเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละราย

คุกกี้การทำงานและวัดผลการทำงานเรียกกันว่าเป็น "สิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริง"

คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ (เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน) ได้ที่นี่ทุกเมื่อ


2.1.3 คุกกี้ตามความยินยอม (Type C)

คุกกี้ซึ่งไม่ใช่คุกกี้ทางเทคนิค (Type A) และไม่ใช่คุกกี้การทำงานและวัดผลการทำงาน (Type B) จะใช้เฉพาะเมื่อคุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง เช่น คุกกี้การตลาด

นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลที่เราได้รับด้วยวิธีของคุกกี้จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ระบุชื่อเพื่อแสดงโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราเอง เราเชื่อว่าคุณในฐานะที่เป็นผู้ใช้จะได้ประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากเราจะแสดงโฆษณาหรือเนื้อหาที่เราคิดว่าตอบโจทย์ความสนใจของคุณตามพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ดังนั้น คุณจะได้เห็นการโฆษณาที่กระจายตัวแบบสุ่มน้อยลงหรือเนื้อหาบางอย่างที่คุณอาจสนใจน้อยลง

คุกกี้การตลาดจะมาจากบริษัทโฆษณาภายนอก (คุกกี้ของบุคคลที่สาม) และใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมเพื่อสร้างการโฆษณาที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ใช้

การเลือกไม่รับคุกกี้สำหรับการโฆษณาทางออนไลน์
คุณสามารถถอนความยินยอมในการใช้คุกกี้ตามความยินยอม (Type C) ได้เพียงอย่างเดียวตลอดเวลาโดยจะมีผลในอนาคตด้วยการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณตามนั้น


2.1.4 การจัดการและการลบคุกกี้ทั้งหมด

คุณสามารถตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณในลักษณะดังกล่าวได้ซึ่งปกติแล้วจะป้องกันไม่ให้มีการบันทึกคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของคุณและ/หรือให้ระบบขออนุญาตคุณทุกครั้งว่าคุณตกลงที่จะเปิดใช้คุกกี้หรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบคุกกี้ที่ได้เปิดใช้งานอีกครั้งได้ทุกเมื่อ คุณสามารถพบวิธีการดำเนินการทั้งหมดนี้ได้โดยละเอียดจากฟังก์ชัน ช่วยเหลือ ในเบราว์เซอร์คุณ

โปรดทราบว่าโดยปกติแล้ว การปิดใช้งานคุกกี้อาจจำกัดการทำงานของเว็บไซต์เรา


2.2. Web Analytics

2.2.1 Google Analytics


วัตถุประสงค์/ข้อมูล:

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บของทาง Google (Thailand) Company Limited (“Google”) การกำหนดค่าของ Google Analytics ได้รับการแก้ไขโดยเราตามการทำงานของการวัดผลเท่านั้น เว้นแต่จะมีการให้ความยินยอมโดยแยกต่างหากเพื่อฟีเจอร์สการโฆษณาเพิ่มเติม

Google Analytics ใช้คุกกี้ที่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งได้รับการจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณและช่วยให้สามารถวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของคุณได้ คุกกี้ที่ Google Analytics ตั้งไว้เพื่อการวัดผลเป็นคุกกี้บุคคลที่หนึ่งซึ่งหมายความว่าค่าของคุกกี้ของเจ้าของข้อมูลจะต่างจากลูกค้าแต่ละราย (กล่าวคือไม่ใช่ ID คุกกี้ Google Analytics เพียงอย่างเดียวที่ใช้บนไซต์ทั้งหมดที่ใช้ Google Analytics)  ปกติแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์นี้ของคุณซึ่งจัดทำโดยคุกกี้จะได้รับการส่งผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุกกี้ในสหรัฐฯ และจัดเก็บไว้ที่นั่น 

Google จะใช้ข้อมูลนี้ในนามของเราเพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณเพื่อรวบรวมรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์และให้บริการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ที่อยู่ IP ที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งผ่านในสภาพแวดล้อมของ Google Analytics จะไม่ได้รับการนำมารวมกับข้อมูลอื่นๆ ของ Google 
เราใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาการใช้เว็บไซต์ของเราเป็นประจำ โดยเราจะสามารถใช้สถิติที่ได้รับเพื่อพัฒนาข้อเสนอของเราและทำให้ข้อเสนอน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับคุณในฐานะผู้ใช้ นอกจากนี้ เราจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของไซต์เรา (เช่น เพื่อจัดการปัญหารการใช้งานต่างๆ)
ในการกำหนดค่าของ Google Analytics เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่า Google ได้รับข้อมูลดังกล่าวในฐานะผู้ประมวลผล ดังนั้น จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง การกำหนดค่าของ "Google Analytics Advertising Features" จะแยกจากส่วนนี้และมีการอธิบายในหัวข้อทางด้านล่างที่เหมาะสมตราบที่ยังมีการใช้บนเว็บไซต์นี้ 

คุกกี้ที่ใช้: Type B หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อคุกกี้

ผู้รับ:

ข้อมูลของบุคคลที่สาม: Google (Thailand) Company Limited 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 ห้องที่ 1402-1407 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ข้อกำหนดการใช้บริการของ Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, ภาพรวมเกี่ยวกับความปลอดภัยและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, as well as Google’s privacy policy: https://policies.google.com/privacy?hl=en 

ผู้รับเพิ่มเติม:

เราจะโอนข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้แก่แผนกภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลและบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในเครือของกลุ่มไบเออร์สด๊อรฟ หรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้ดำเนินการตามสัญญา (เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม การโฮสต์ การสนับสนุน และการวิเคราะห์) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (เพื่อดำเนินการวิเคราะห์)

การลบ/การคัดค้าน:

คุณสามารถปิดใช้งาน Google Analytics ผ่านการตั้งค่าคุกกี้ (Cookie Settings) ได้ที่นี่

ทั้งนี้ คุณสามารถป้องกันการจัดเก็บคุกกี้ได้ด้วยการดำเนินการตั้งค่าที่เหมาะสมโดยใช้ซอฟต์แวร์ในเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ Google บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณที่คุกกี้จะสร้างขึ้น (รวมถึงที่อยู่ IP ของคุณ) และจากการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ซึ่งมีให้บริการที่: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

อายุการใช้งานของคุกกี้: สูงสุด 12 เดือน (ใช้เฉพาะกับคุกกี้ที่เว็บไซต์นี้สร้างขึ้น)

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสูงสุด: ไม่เกิน 26 เดือน


2.2.2 การทดสอบ A/B

วัตถุประสงค์/ข้อมูล:

เว็บไซต์นี้ยังดำเนินการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ผ่านสิ่งที่เรียกว่าการทดสอบ A/B เราสามารถแสดงเว็บไซต์ของเราให้คุณด้วยเนื้อหาที่ต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับการกำหนดโปรไฟล์ของคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และพัฒนาบริการของเราเป็นประจำ รวมถึงทำให้บริการของเราน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้เช่นคุณ

คุกกี้จะได้รับการจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อการวิเคราะห์เหล่านี้ ส่วนข้อมูลที่เก็บรวบรวมในลักษณะนี้จะได้รับการจัดเก็บไว้เป็นพิเศษบนเซิร์ฟเวอร์ในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ คุณสามารถป้องกันการจัดเก็บคุกกี้ได้ด้วยการดำเนินการตั้งค่าที่เหมาะสมโดยใช้ซอฟต์แวร์ในเบราว์เซอร์ของคุณ

ก่อนดำเนินการวิเคราะห์ จะมีการประมวลผลที่อยู่ IP เพิ่มเติมในรูปแบบย่อเพื่อปิดกั้นข้อมูลสำหรับติดต่อส่วนตัวโดยตรง ทั้งนี้ ที่อยู่ IP ที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งผ่านจะไม่ได้รับการนำมารวมกับข้อมูลอื่นๆ ที่เราเก็บรวบรวม

คุกกี้ที่ใช้: Type B หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อคุกกี้

ผู้รับ:

ผู้ให้บริการวิเคราะห์ของเราที่อยู่ในประเทศไทยจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

การลบ/การคัดค้าน:

อายุการใช้งานของคุกกี้: สูงสุด 2 ปี (ใช้เฉพาะกับคุกกี้ที่เว็บไซต์นี้สร้างขึ้น)

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสูงสุด: ไม่เกิน 25 เดือน


2.3. Social Plug-ins

เว็บไซต์ของเราใช้โซเชียลปลั๊กอิน (“ปลั๊กอิน”) ของโซเชียลเน็ตเวิร์คโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนปุ่ม “แบ่งปัน (Share)” หรือ “แบ่งปันกับเพื่อน (Share with friends)” บน Facebook ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บไซต์ facebook.com ที่บริหารจัดการโดย FACEBOOK (THAILAND) COMPANY LIMITED ที่อยู่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้องเลขที่ เอ บี ซี ดี อี เอฟ และ Corridor ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ปกติแล้ว ปลั๊กอินจะมีเครื่องหมายโลโก้ Facebook

ทั้งนี้ เราตัดสินใจอย่างรอบคอบว่าจะไม่ใช้ปลั๊กอินทางตรงของโซเชียลเน็ตเวิร์คบนเว็บไซต์ของเราเนื่องจากเหตุผลเรื่องการปกป้องข้อมูล แต่เราจะใช้โซลูชั่น “Shariff” แทน ความช่วยเหลือของ Shariff ทำให้เราตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าเวลาใดและข้อมูลใดที่จะส่งผ่านไปยังผู้ดำเนินการโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เกีี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีการส่งผ่านข้อมูลโดยอัตโนมัติไปยังโซเชียลเน็ตเวิร์ค เช่น Facebook, Twitter หรือ Pinterest เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา ซึ่งข้อมูลจะได้รับการส่งผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คเฉพาะเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น ในกรณีนี้ เว็บเบราว์เซอร์ของคุณจะเริ่มต้นเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้อง การคลิกปุ่มที่เกี่ยวข้อง (เช่น “ส่งต่อ (Pass on)”, “แบ่งปัน (Share)” หรือ “แบ่งปันกับเพื่อน (Share with friends)”) เท่ากับคุณตกลงว่าเบราว์เซอร์ของคุณจะสร้างลิงก์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้องและส่งผ่านข้อมูลการใช้ไปยังผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องของโซเชียลเน็ตเวิร์คและในทางกลับกัน เราไม่สามารถกำหนดลักษณะและขอบเขตของข้อมูลที่โซเชียลเน็ตเวิร์คได้รวบรวมหลังจากนั้นได้

ผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คจะจัดเก็บข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณเป็นโปรไฟล์ของผู้ใช้และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา การวิจัยตลาด และ/หรือการออกแบบเว็บไซต์ตามความต้องการ การประเมินผลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพื่อแสดงการโฆษณาตามอุปสงค์ที่พอประมาณ (รวมถึงสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ล็อกอิน) และเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้รายอื่นทราบถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราเป็นพิเศษ คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการจัดทำโปรไฟล์ผู้ใช้เหล่านี้โดยที่คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าว เราจะนำเสนอความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการกับโซเชียลเน็ตเวิร์คและผู้ใช้รายอื่นๆ เพื่อให้เราสามารถพัฒนาข้อเสนอของเราและทำให้ข้อเสนอน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับคุณในฐานะผู้ใช้ผ่านปลั๊กอิน

ข้อมูลที่โอนจะไม่คำนึงว่าคุณมีบัญชีกับผู้ให้บริการปลั๊กอินและล็อกอินที่นั่นหรือไม่ หากคุณล็อกอินกับผู้ให้บริการปลั๊กอิน ข้อมูลของคุณที่เก็บรวบรวมที่เราจะได้รับการส่งไปยังบัญชีที่คุณมีกับผู้ให้บริการปลั๊กอินโดยตรง หากคุณคลิกที่ปุ่มเปิดใช้งาน ตัวอย่างเช่น ลิงก์หน้านี้ ผู้ให้บริการปลั๊กอินยังจะสามารถจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในบัญชีผู้ใช้ของคุณและแบ่งปันกับผู้ติดต่อของคุณแบบสาธารณะ เราขอแนะนำให้คุณล็อกเอาต์เป็นประจำหลังใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค โดยเฉพาะก่อนเปิดใช้ปุ่มเพราะวิธีนี้จะทำให้คุณสามารถหลีกเลี่ยงการกำหนดให้ส่งโปรไฟล์ของคุณไปยังผู้ให้บริการปลั๊กอินได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดยผู้ให้บริการปลั๊กอิน โปรดดูการประกาศเรื่องการปกป้องข้อมูลของผู้ให้บริการเหล่านี้ดังที่ระบุทางด้านล่าง นอกจากนี้ พวกเขาจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในเรื่องนี้และตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications รวมถึง http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo ทั้งนี้ Facebook ได้เข้าร่วมข้อตกลง EU-US Privacy Shield ซึ่งดูรายละเอียดได้ที่ https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework


2.4. Social Login

ในการลงทะเบียนและล็อกอินเข้าสู่บัญชีลูกค้าของคุณ คุณยังมีตัวเลือกในการพิสูจน์ตัวตนด้วยโปรไฟล์ที่มีบนหนึ่งในโซเชียลเน็ตเวิร์คต่อไปนี้ ได้แก่ Facebook หรือ Google เพื่อลงทะเบียนและล็อกอินในภายหลัง

ด้วยวัตถุประสงค์นี้ คุณจะพบสัญลักษณ์ของผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้องซึ่งเว็บไซต์ของเรารองรับบนหน้าลงทะเบียนหรือหน้าล็อกอินของเรา ก่อนดำเนินการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ คุณต้องแสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการประมวลผลและการส่งผ่านข้อมูลดังที่ได้อธิบายไว้ทางด้านล่าง:

การคลิกสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องจะทำให้หน้าต่างป็อปอัพใหม่ (เรียกกันว่า แอพ) เปิดขึ้นซึ่งคุณต้องล็อกอินด้วยข้อมูลล็อกอินสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์คของคุณ หลังล็อกอินสำเร็จ โซเชียลเน็ตเวิร์คจะบอกคุณว่าข้อมูลใดจะได้รับการส่งผ่านมาให้เราเพื่อการพิสูจน์ตัวตนโดยเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนลงทะเบียนหรือล็อกอิน หากคุณยินยอมให้โอนข้อมูลดังกล่าว ระบบจะป้อนข้อมูลที่ส่งผ่านลงในช่องที่เรากำหนดไว้เพื่อการลงทะเบียน ข้อมูลที่เราต้องใช้ในการลงทะเบียนหรือล็อกอินก็คือ (i) ชื่อของคุณ และ (ii) ที่อยู่อีเมลของคุณ

เราจะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เฉพาะหลังจากที่คุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราใช้ข้อมูลที่กำหนดและส่งผ่านเท่านั้น โดยจะไม่มีการเชื่อมโยงที่นอกเหนือไปจากขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนระหว่างบัญชีลูกค้าของคุณที่จัดทำขึ้นกับเราและบัญชีของคุณบนโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการดำเนินการตามขั้นตอนการพิสูจน์ตัวตนเพื่อลงทะเบียนและล็อกอิน จะต้องมีการส่งผ่านที่อยู่ IP ของคุณไปยังผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้อง เราไม่สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติมโดยผู้ให้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์คที่เกี่ยวข้อง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อมูลเรื่องการปกป้องข้อมูลของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง:

ก) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications รวมถึง http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

ข) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=en

Facebook Connect

หากมี “ปุ่ม Facebook Connect (Facebook Connect Button)” บนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเราด้วยข้อมูลผู้ใช้ Facebook ของคุณ นอกจากนี้ Facebook Connect ยังสามารถใส่ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณลงบนเว็บไซต์ของเราในโปรไฟล์ Facebook ของคุณโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ เมื่อคุณเปิดใช้งานปุ่ม คุณจะได้รับทั้งโอกาสให้แสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ Facebook ของคุณรวมถึงเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมในโปรไฟล์ Facebook ของคุณ การใช้ข้อมูลเพิ่มเติม (เช่น การติดต่อผ่านที่อยู่อีเมลของคุณ) จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งล่วงหน้า โปรดทราบว่า Facebook จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์ผ่าน Facebook Connect โดยรวมถึงสิ่งที่คุณกำลังดำเนินการ หากต้องการปรับขั้นตอนการเชื่อมต่อให้มีความเฉพาะตัว ในบางกรณี Facebook อาจได้รับข้อมูลที่จำกัดก่อนมีการอนุญาตให้แอพพลิเคชันหรือเว็บไซต์ คุณสามารถดูวัตถุประสงค์และขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูลและการประมวลผลเพิ่มเติมพร้อมทั้งการใช้ข้อมูลโดย Facebook และสิทธิ์ของคุณในเรื่องนี้รวมถึงตัวเลือกในการตั้งค่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications รวมถึง http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo


2.5.  YouTube-Videos

เราได้นำวิดีโอ YouTube มาใช้ร่วมกันในเว็บไซต์ของเราซึ่งได้รับการจัดเก็บไว้ที่ http://www.YouTube.com และสามารถเล่นได้โดยตรงจากเว็บไซต์ของเรา ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้รับการนำมาใช้ร่วมกันใน “โหมดการปกป้องข้อมูลเพิ่มเติม” กล่าวคือไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณในฐานะผู้ใช้ที่จะได้รับการส่งผ่านไปยัง YouTube หากคุณไม่ได้คลิกบนวิดีโอเพื่อเริ่มต้นเล่นวีดีโอ ข้อมูลที่อ้างถึงในย่อหน้าถัดไปจะได้รับการถ่ายโอนให้แก่ YouTube เมื่อคุณเล่นวิดีโอเท่านั้น โดยเราไม่สามารถกำหนดการโอนข้อมูลดังกล่าวได้

การเข้าชมเว็บไซต์ทำให้ YouTube ได้รับข้อมูลว่าคุณได้เข้าถึงหน้าย่อยที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์เรา นอกจากนี้ ข้อมูลที่เจาะจงในหัวข้อที่ 2 ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะได้รับการถ่ายโอน ซึ่งไม่บังคับว่า YouTube จะให้บัญชีผู้ใช้ที่คุณล็อกอินหรือไม่ หรือไม่ให้บัญชีผู้ใช้หรือไม่ หากคุณล็อกอินเข้าสู่ Google ข้อมูลของคุณจะได่รับการเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณโดนตรง หากคุณไม่ต้องการเชื่อมโยงโปรไฟล์ของคุณบน YouTube คุณต้องล็อกเอาต์ก่อนเปิดใช้ปุ่ม YouTube จะจัดเก็บข้อมูลของคุณในฐานะที่เป็นโปรไฟล์ผู้ใช้และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา การวิจัยตลาด และ/หรือการออกแบบเว็บไซต์ตามความต้องการ การประเมินผลดังกล่าวจะเกิดขึ้นเพื่อแสดงการโฆษณาตามอุปสงค์ (แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่ได้ล็อกอิน) และเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้รายอื่นทราบถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราเป็นพิเศษ คุณมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านการจัดทำโปรไฟล์ผู้ใช้เหล่านี้โดยที่คุณต้องติดต่อ YouTube เพื่อใช้สิทธิ์ดังกล่าว

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดย YouTube โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ:


2.6 Online Advertising

2.6.1 Google Ads (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Google Adwords)

ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

2.6.1.1 Google Ads Conversion

เราใช้บริการของ Google Ads เพื่อดึงความสนใจมายังข้อเสนอจูงใจของเราด้วยความช่วยเหลือของสื่อโฆษณา (เรียกกันว่า Google Ads) บนเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเราจะสามารถพิจารณาข้อมูลของแคมเปญโฆษณาว่าวิธีการโฆษณาแต่ละอย่างประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด เราสนใจที่จะแสดงโฆษณาตรงตามความสนใจของคุณเพื่อให้เว็บไซต์ของเราน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับคุณและเพื่อให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการโฆษณา

สื่อโฆษณาจะได้รับการนำเสนอโดย Google ผ่านสิ่งที่เรียกกันว่า “Ad Servers” เราจึงใช้คุกกี้ Ad Servers ซึ่งสามารถวัดความสำเร็จของตัวแปรบางอย่างได้ เช่น การแทรกโฆษณาหรือการคลิกโดยผู้ใช้ Google Ads จะจัดเก็บคุกกี้ไว้บนอุปกรณ์ของคุณหากคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเราผ่านทาง Google Ads ปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะหมดอายุหลัง 30 วันและไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุตัวตนของคุณโดยส่วนตัว ทั้งนี้ ปกติคุกกี้ดังกล่าวจะจัดเก็บ ID คุกกี้เฉพาะตัว จำนวนการแสดงผลของโฆษณาต่อตำแหน่งการจัดวาง (ความถี่) การแสดงผลล่าสุด (เกี่ยวกับผู้ตอบสนองต่อโฆษณาหลังชม) และข้อมูลในการเลือกไม่รับ (ทำเครื่องหมายว่าผู้ใช้ไม่ต้องการชมโฆษณาอีกต่อไป) ไว้ในฐานะที่เป็นค่าการวิเคราะห์

คุกกี้เหล่านี้จะช่วยให้ Google จดจำเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณได้ หากผู้ใช้เข้าชมหน้าบางหน้าบนเว็บไซต์ลูกค้าของ Ads และคุกกี้ที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของพวกเขายังไม่หมดอายุ Google และลูกค้าจะรู้ว่าผู้ใช้ดังกล่าวได้คลิกที่โฆษณาแล้วได้รับการนำทางมายังหน้านี้ โดยระบบจะกำหนดคุกกี้ให้ลูกค้า Ads แต่ละรายไม่เหมือนกัน ดังนั้น คุกกี้จึงไม่สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของลูกค้า Ads ทั้งนี้ เราไม่ได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวใดๆ ในวิธีการโฆษณาที่ระบุข้างต้น เราเพียงแต่ได้รับการประเมินทางสถิติจาก Google ตามหลักการประเมินเหล่านี้ เราจะสามารถรู้ว่าวิธีการโฆษณาที่ใช้วิธีใดมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ เราไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ จากการใช้สื่อโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ด้วยข้อมูลดังกล่าว

เนื่องจากเครื่องมือการตลาดที่ใช้ เบราว์เซอร์ของคุณจะเริ่มต้นเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Google โดยตรงโดยอัตโนมัติ เราไม่สามารถกำหนดขอบเขตและการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกิดจากการที่ Google ใช้เครื่องมือนี้และจะแจ้งให้คุณทราบตามที่เรารับรู้: การนำ Ads Conversion มาใช้ร่วมกันทำให้ Google ได้รับข้อมูลที่คุณเรียกว่าส่วนที่เหมาะสมของสิ่งที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตของเราหรือที่คลิกการประกาศของเรา หากคุณลงทะเบียนกับบริการของ Google ไว้ Google อาจเชื่อมโยงการเข้าชมกับบัญชีของคุณ หรือแม้แต่หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนกับ Google หรือไม่ได้ล็อกอิน ผู้ให้บริการก็อาจได้รับและจัดเก็บที่อยู่ IP ของคุณ


2.6.1.2 Google Ads Remarketing

เราใช้ฟังก์ชันการทำโฆษณาเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เคยเห็นโฆษณาแล้วภายในบริการ Google Ads ฟังก์ชันดังกล่าวช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาจากเว็บไซต์ของเราเองให้แก่ผู้ใช้ตามความสนใจของพวกเขาบนเว็บไซต์อื่นๆ ภายในเครือข่ายโฆษณาของ Google (ในการค้นหาของ Google หรือบน YouTube, สิ่งที่เรียกว่า "Google Ads" หรือบนเว็บไซต์อื่นๆ) ด้วยเหตุนี้ ปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราจึงได้รับการวิเคราะห์ เช่น ข้อเสนอใดที่ผู้ใช้สนใจ เพื่อให้สามารถแสดงโฆษณาเป้าหมายแก่ผู้ใช้แม้หลังจากที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราในหน้าอื่นๆ ในการดำเนินการดังกล่าว Google จะจัดเก็บคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ที่เข้าชมบริการบางอย่างของ Google หรือเว็บไซต์ใน Google Display Network ซึ่งคุกกี้นี้จะใช้เพื่อบันทึกการเข้าชมของผู้ใช้เหล่านี้ โดยตัวเลขจะใช้เพื่อระบุเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์นั้นๆ โดยเฉพาะ คุกกี้ที่ใช้: Type C หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อคุกกี้

ผู้รับ:

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขอบเขตในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลโดย Google โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและตัวเลือกการตั้งค่าเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy

อายุการใช้งานของคุกกี้: สูงสุด 180 วัน (ใช้เฉพาะกับคุกกี้ที่เว็บไซต์นี้สร้างขึ้น)


2.6.2 Google Analytics Advertising Features

นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้ยังใช้ฟังก์ชันที่เป็นส่วนขยายของ Google Analytics (ฟีเจอร์สการโฆษณาของ Google Anayltics) เพิ่มเติมจากฟังก์ชั่นมาตรฐาน ฟีเจอร์สการโฆษณาของ Google Analytics ที่ใช้บนเว็บไซต์ไซต์นี้ เช่น:

Google Display Network Impression Reporting
Google Analytics Demographics and Interest Reporting
บริการที่นำมาใช้ร่วมกันซึ่งกำหนดให้ Google Analytics เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาโดยรวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านตัวระบุและคุกกี้การโฆษณา
ดังนั้น เราจึงใช้คุกกี้ที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ที่ใช้งานโดยตรง (เช่น คุกกี้ของ Google Analytics) รวมถึงตัวระบุและคุกกี้การโฆษณาของ Google เพื่อปรับเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสม

ทั้งนี้ คุณสามารถป้องกันการมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามนี้ได้ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ ก) การตั้งค่าซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณ ข) การตั้งค่าโฆษณาบน Google ของคุณที่ https://www.google.com/ads/preferences/?hl=en ค) การตั้งค่าการกำหนดค่าคุกกี้ (คลิกที่นี่) โปรดทราบว่าในกรณีนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของข้อเสนอนี้ได้โดยสมบูรณ์

คุกกี้ที่ใช้: Type C หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อคุกกี้

อายุการใช้งานของคุกกี้ สูงสุด 12 เดือน (ใช้เฉพาะกับคุกกี้ที่เว็บไซต์นี้สร้างขึ้น)


2.6.3 Campaign Manager (formerly Doubleclick)

เว็บไซต์นี้ยังใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ Campaign Manager ของ Google Campaign Manager จะใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ พัฒนารายงานผลการดำเนินงานของแคมเปญ หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เห็นโฆษณาเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง โดย Google จะใช้ ID คุกกี้เพื่อติดตามว่าโฆษณาใดแสดงบนเบราว์เซอร์และเพื่อป้องกันไม่ให้แสดงโฆษณาเหล่านั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ Campaign Manager อาจใช้ ID คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม Conversion ซึ่งเกี่ยวกับคำขอของโฆษณา ตัวอย่างในกรณีนี้ เช่นเมื่อผู้ใช้เห็นโฆษณา Campaign Manager และหลังจากนั้นได้เข้าชมเว็บไซต์ของผู้โฆษณาด้วยเบราว์เซอร์เดียวกันแล้วซื้อสินค้าบางรายการจากที่นั่น ทั้งนี้ ตามหลักการของ Google คุกกี้ Campaign Manager จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ

เบราว์เซอร์ของคุณจะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ Google โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราไม่สามารถกำหนดขอบเขตและการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ Google เก็บรวบรวมผ่านการใช้เครื่องมือนี้และจะแจ้งให้คุณทราบตามระดับการรับรู้ของเรา การนำ Campaign Manager มาใช้ร่วมกันทำให้ Google ได้รับข้อมูลที่คุณเรียกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องของการมีอยู่บนอินเทอร์เน็ตของเราหรือคลิกบนโฆษณาจากเรา หากคุณลงทะเบียนกับบริการของ Google ไว้ Google อาจเชื่อมโยงการเข้าชมกับบัญชีของคุณ หรือแม้แต่หากคุณไม่ได้ลงทะเบียนกับ Google หรือไม่ได้ล็อกอิน ผู้ให้บริการก็อาจได้รับและจัดเก็บที่อยู่ IP ของคุณ

นอกจากนี้ คุกกี้ของ Campaign Manager (DoubleClick Floodlight) จะช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณดำเนินการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจนแล้วเสร็จหรือไม่ หลังจากดูแบนเนอร์โฆษณา/วิดีโอโฆษณาของเราบน Google หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ผ่าน Campaign Manager หรือการคลิกโฆษณา (Conversion Tracking) Campaign Manager ยังใช้คุกกี้นี้เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาที่คุณมีปฏิกิริยาบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้สามารถส่งการโฆษณาที่ตรงเป้าให้คุณในภายหลัง

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ตนเองมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามนี้ได้ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ ก) การตั้งค่าซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณโดยเฉพาะการลบคุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งจะทำให้คุณไม่ได้รับโฆษณาใดๆ จากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ข) การปิดใช้งานการติดตาม Conversion โดยตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้บล็อกคุกกี้ผ่านโดเมน www.googleadservices.com, https://www.google.com/settings/ads ซึ่งการตั้งค่าดังกล่าวจะถูกลบเมื่อคุณลบคุกกี้ของคุณ ค) การปิดใช้งานโฆษณาตามความสนใจของผู้ให้บริการที่เป็นส่วนหนึ่งของ "About Ads" ซึ่งเป็นแคมเปญควบคุมด้วยตนเองผ่านลิงก์ http://www.aboutads.info/choices โดยการตั้งค่าดังกล่าวจะถูกลบเมื่อคุณลบคุกกี้ของคุณ ง) การปิดใช้งาน Firefox, Internet Explorer หรือ Google Chrome ถาวรในเบราว์เซอร์ของคุณใต้ลิงก์ http://www.google.com/settings/ads/plugin หรือ จ) การตั้งค่าการกำหนดค่าคุกกี้ (คลิกที่นี่) โปรดทราบว่าในกรณีนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของข้อเสนอนี้ได้โดยสมบูรณ์

นอกจากนี้ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ Google เก็บรวบรวมข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นและเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของคุณรวมถึงการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดย Google ด้วยการดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินบนเบราว์เซอร์ที่มีอยู่ใต้ “การตั้งค่าการแสดง (Display settings)”, “ส่วนขยายสำหรับการปิดใช้งาน Campaign Manager” ที่ https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Campaign Manager จาก Google ซึ่งมีอยู่ที่ https://www.google.com/doubleclick รวมถึงสำหรับการประมวลผลข้อมูลในภาพรวมที่ Google: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy หรือนอกจากนี้ คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บไซต์ของ Network Advertising Initiative (NAI) ได้ที่ http://www.networkadvertising.org

คุกกี้ที่ใช้: Type C หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อคุกกี้


2.6.4 Adform

ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

เว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือการตลาดออนไลน์ Adform ของAdform A/S Denmark เครื่องมือ Adform จะใช้คุกกี้เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ พัฒนารายงานผลการดำเนินงานของแคมเปญ หรือเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เห็นโฆษณาเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง โดย Adform จะใช้ ID คุกกี้เพื่อติดตามว่าโฆษณาใดแสดงบนเบราว์เซอร์และเพื่อป้องกันไม่ให้แสดงโฆษณาเหล่านั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากนี้ Adform อาจใช้ ID คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวม Conversion ซึ่งเกี่ยวกับคำขอของโฆษณา ตัวอย่างในกรณีนี้ เช่นเมื่อผู้ใช้เห็นโฆษณา Adform และหลังจากนั้นได้เข้าชมเว็บไซต์ของผู้โฆษณาด้วยเบราว์เซอร์เดียวกันแล้วซื้อสินค้าบางรายการจากที่นั่น ทั้งนี้ คุกกี้ของ Adform จะไม่เก็บข้อมูลส่วนตัวใดๆ เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อ หรือที่อยู่

เบราว์เซอร์ของคุณจะสร้างการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังเซิร์ฟเวอร์ Adform โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา การนำ Adform มาใช้ร่วมกันทำให้ Adform ได้รับข้อมูลที่คุณเรียกว่าส่วนที่เกี่ยวข้องของการมีอยู่บนอินเทอร์เน็ตของเราหรือคลิกบนโฆษณาจากเรา

นอกจากนี้ คุกกี้ของ Adform จะช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณดำเนินการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจนแล้วเสร็จหรือไม่ หลังจากดูแบนเนอร์โฆษณา/วิดีโอโฆษณาของเราบน Adform หรือแพลตฟอร์มอื่นๆ ผ่าน Adform หรือการคลิกโฆษณา (Conversion Tracking) Adform ยังใช้คุกกี้นี้เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาที่คุณมีปฏิกิริยาบนเว็บไซต์ของเราเพื่อให้สามารถส่งการโฆษณาที่ตรงเป้าให้คุณในภายหลัง

คุกกี้ที่ใช้: Type C หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อคุกกี้

ผู้รับ:

คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adform ได้ที่ https://site.adform.com/ ซึ่งเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลที่ Adform A/S Denmark: https://site.adform.com/privacy-center/overview

การลบ/การถอน:

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ตนเองมีส่วนร่วมในกระบวนการติดตามนี้ได้ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ ก) การตั้งค่าซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณโดยเฉพาะการลบคุกกี้ของบุคคลที่สาม ซึ่งจะทำให้คุณไม่ได้รับโฆษณาใดๆ จากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ข) การปิดใช้งานคุกกี้จาก Adform ผ่านเบราว์เซอร์ของคุณใต้ https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/ ค) การตั้งค่าการกำหนดค่าคุกกี้ (คลิกที่นี่)

อายุการใช้งานของคุกกี้: สูงสุด 180 วันหลังปฏิสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย (ใช้เฉพาะกับคุกกี้ที่เว็บไซต์นี้สร้างขึ้น)

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลสูงสุด: ไม่เกิน 13 เดือน


2.6.5 (เว็บไซต์) Facebook Custom Audiences / Conversion (“Facebook Pixel”)

ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

เว็บไซต์นี้ใช้สิ่งที่เรียกกันว่า "Facebook Pixel" ของโซเชียลเน็ตเวิร์ค "Facebook" เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้: 

Facebook (เว็บไซต์) Custom Audiences
เราใช้ Facebook Pixel เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำโฆษณาเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เคยเห็นโฆษณาเพื่อให้สามารถติดต่อคุณได้อีกครั้งภายใน 180 วัน ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาตามความสนใจ ("Facebook Ads") ให้แก่ผู้ใช้เว็บไซต์เมื่อพวกเขาเข้าชมโซเชียลเน็ตเวิร์ค "Facebook" หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่ใช้เครื่องมือดังกล่าวเช่นกัน เราจึงสามารถดำเนินการตามความสนใจในการแสดงโฆษณาที่คุณสนใจเพื่อทำให้เว็บไซต์หรือข้อเสนอของเราน่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับคุณ
 
Facebook Conversion
เรายังใช้ Facebook Pixel เพื่อให้แน่ใจว่า Facebook Ads ของเราตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้อาจสนใจและไม่เป็นการรบกวน Facebook Pixel จะทำให้เราสามารถติดตามประสิทธิภาพของ Facebook Ads เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยตลาดและสถิติโดยดูว่าผู้ใช้ได้รับการนำไปยังเว็บไซต์ของเราหรือไม่หลังจากคลิก Facebook Ads (สิ่งที่เรียกว่า "Conversion")

เนื่องจากเครื่องมือการตลาดที่ใช้ เบราว์เซอร์ของคุณจะสร้างการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Facebook โดยตรงโดยอัตโนมัติในทันทีที่คุณได้ตกลงใช้คุกกี้ที่ต้องอาศัยความยินยอมของคุณ การนำ Facebook Pixel มาใช้ร่วมกันทำให้ Facebook ได้รับข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของการมีอยู่บนอินเทอร์เน็ตของเราหรือคลิกบนโฆษณาจากเรา หากคุณลงทะเบียนด้วยบริการ Facebook ไว้ Facebook จะสามารถกำหนดเข้าชมบัญชีของคุณ

การที่ Facebook ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในกรอบการทำงานตามนโยบายข้อมูลของ Facebook นอกจากนี้ คุณสามารถดูข้อมูลพิเศษและรายละเอียดเกี่ยวกับ Facebook Pixel และการทำงานของ Facebook Pixel ได้ในส่วนของ ความช่วยเหลือ (Help) บน Facebook

คุกกี้ที่ใช้: Type C หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อคุกกี้

ผู้รับ:

ผู้ควบคุมร่วม:

เรามีความรับผิดชอบร่วมกับ FACEBOOK (THAILAND) COMPANY LIMITED ที่อยู่ 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้องเลขที่ เอ บี ซี ดี อี เอฟ และ Corridor ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในการเก็บรวบรวมและถ่ายโอนข้อมูลในขั้นตอนดังกล่าว โดยจะมีผลตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้:

การจัดทำโฆษณาที่เหมาะสมหรือมีความเฉพาะตัวรวมถึงเพื่อการปรับให้เหมาะสมที่สุด
การส่งข้อความที่เกี่ยวกับธุรกรรมและการค้า (เช่น ผ่านทางข้อความ)
ดังนั้น การประมวลผลต่อไปนี้จึงไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมร่วม:
การประมวลผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเก็บรวบรวมและการส่งผ่านจะเป็นความรับผิดชอบของ Facebook แต่เพียงผู้เดียว
ส่วนการจัดเตรียมรายงานและการวิเคราะห์ในแบบรวมโดยไม่ระบุชื่อจะได้รับการดำเนินการในฐานะผู้ประมวลผล จึงอยู่ในความรับผิดชอบของเรา

เราได้เข้าทำข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ Facebook ในเรื่องความควบคุมร่วมซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่นี่: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum โดยข้อตกลงดังกล่าวระบุถึงความรับผิดชอบในการดำเนินการตามหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPR) ของประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับความควบคุมร่วม

คุณสามารถดูรายละเอียดในการติดต่อของผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูลของ Facebook ได้ที่นี่: https://www.facebook.com/about/privacy

เราตกลงกับ Facebook ว่าเราสามารถใช้ Facebook ได้ในฐานะที่เป็นจุดเชื่อมโยงเพื่อการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล (ดูข้อที่ 1.3) ทั้งนี้ เขตอำนาจศาลของเจ้าของข้อมูลจะไม่ถูกจำกัด โดยไม่เป็นการตัดสิทธิ์ดังกล่าว

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Facebook ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวซึ่งรวมถึงหลักกฎหมายและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลได้ที่นี่: https://www.facebook.com/about/privacy 

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของข้อมูลได้ที่นี่ https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms และสามารถดูการประมวลผลตามหลักของข้อสัญญามาตรฐานได้ที่นี่: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

ผู้รับเพิ่มเติม:
เรายังโอนข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้แก่แผนกภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลและบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในเครือของกลุ่มไบเออร์สด๊อรฟ หรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลตามสัญญา (เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม การโฮสต์ การสนับสนุน และการวิเคราะห์) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (เพื่อดำเนินการแสดงโฆษณาและการวิเคราะห์)

การลบ/การถอน:
คุณสามารถปิดใช้การทำงานของ “Facebook Custom Audiences” ได้ที่ การตั้งค่าคุกกี้ (Cookie Settings) และสำหรับผู้ใช้ที่ล็อกอินจะอยู่ที่ https://www.facebook.com/settings/?tab=ads# 

อายุการใช้งานของคุกกี้: สูงสุด 180 วันหลังปฏิสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย (ใช้เฉพาะกับคุกกี้ที่เว็บไซต์นี้สร้างขึ้น)


2.6.6 จุดซื้อ (Swaven)

ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

เรามอบโอกาสบนเว็บไซต์ของเราให้คุณซื้อผลิตภัณฑ์ของเราบนเว็บไซต์ร้านค้าปลีกออนไลน์ (เช่น ร้านที่มีสัญลักษณ์ตะกร้าสินค้า) การทำงานดังกล่าวจะทำให้เราได้รับเพียงข้อมูลวัดผลการทำงานและการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของข้อมูล (ผ่านคุกกี้) ซึ่งยังเป็นฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของเรา แต่จะไม่เกิดการติดตามข้ามเว็บไซต์ เราจึงไม่ได้รับข้อมูลหากคุณซื้อสินค้าใดๆ ในร้านค้าที่เลือก

คุกกี้ที่ใช้: Type B คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ "คุกกี้" 

ผู้รับ:

ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการประมวลผลให้แก่ Swaven SAS ซึ่งตั้งอยู่ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://www.swaven.com/cookie-policy/

การลบ:

อายุการใช้งานของคุกกี้: สูงสุด 12 เดือน (ใช้เฉพาะกับคุกกี้ที่เว็บไซต์นี้สร้างขึ้น)

แพลตฟอร์มการบริหารจัดการข้อมูล (Salesforce Audience Studio/Krux)


ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

เว็บไซต์นี้ใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมผู้เข้าชมเว็บไซต์ภายในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ใช้สำหรับแคมเปญต่างๆ และเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของแคมเปญ การแยกผู้เข้าชมจะเป็นไปตาม ID เฉพาะตัว (คุกกี้หรือที่เก็บข้อมูลภายใน) นอกจากนี้ เครื่องมือยังระบุความเป็นไปได้ที่ข้อมูลการตลาด/ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกสามารถได้รับการเผยแพร่ตามการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา ซึ่งข้อมูลอาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้เข้ามายังเว็บไซต์และวิธีที่ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์ด้วย เบราว์เซอร์ยังส่งข้อมูลมาตรฐานบางอย่างไปยังทุกเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมโดยอัตโนมัติ เช่น ที่อยู่ IP ประเภทเบราว์เซอร์และการตั้งค่าภาษา เวลาที่เข้าดูและที่อยู่เว็บไซต์ที่ใช้เข้ามา นอกจากนี้ เครื่องมือยังระบุความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมต่อข้อมูลของผู้เข้าชมเว็บไซต์ (รวมถึงแบบข้ามอุปกรณ์) กับผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของเราเมื่อล็อกอินและผู้ใช้ให้ความยินยอม 
ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://www.salesforce.com/products/marketing-cloud/sfmc/audience-studio-privacy/  
คุกกี้ที่ใช้: Type C หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อคุกกี้ 

ผู้รับ: 

เรายังโอนข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้แก่แผนกภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลและบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในเครือของกลุ่มไบเออร์สด๊อรฟ หรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้ประมวลผลตามสัญญา (เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม การโฮสต์ การสนับสนุน และการวิเคราะห์) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (เพื่อดำเนินการแสดงแคมเปญ การแบ่งกลุ่ม การเชื่อมต่อข้อมูลผู้ใช้และการวิเคราะห์) ผู้ให้บริการหลักก็คือ salesforce.com Germany GmbH (จดทะเบียนในประเทศเยอรมนี) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม/การโฮสต์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ เราจึงได้ตกลงตามข้อสัญญามาตรฐานกับผู้ให้บริการเหล่านี้เพื่อเป็นการป้องกันที่เหมาะสม

การลบ/การถอน: 

ข้อมูลส่วนตัวที่เครื่องมือนี้เก็บรวบรวมจะถูกลบภายใน 6 เดือนหากไม่ได้ใช้งาน ท่านสามารถถอนความยินยอมได้โดยจะมีผลในอนาคตภายในการตั้งค่าคุกกี้ (คลิกที่นี่) ในกรณีของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนและให้ความยินยอมที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลอาจได้รับการลิงก์ไปยังโปรไฟล์ผู้บริโภคของพวกเขา จากนั้น จะมีการใช้กฎการลบโปรไฟล์ผู้บริโภคตามนั้น (เช่น โครงการสิทธิประโยชน์)

อายุการใช้งานของคุกกี้: สูงสุด 6 เดือน (ใช้เฉพาะกับคุกกี้ที่เว็บไซต์นี้สร้างขึ้น) 


2.6.7 Floodlight activities/ DV360

ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

เว็บไซต์นี้ใช้ Floodlight Tag ของ DV360 เพื่อวัดประสิทธิภาพของการณรงค์โฆษณา ทั้งนี้เพื่อจำกัดความถี่ที่คุณจะเห็นโฆษณา และเพื่อแสดงเฉพาะโฆษณาที่เกี่ยวกับคุณและที่คุณสนใจเท่านั้น โดยเฉพาะจะมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่คุณคลิก ตลอดจนพฤติกรรมผู้ใช้ของคุณก่อนหน้านี้บนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม กูเกิลใช้รหัสประจำคุกกี้เพื่อบันทึกว่าโฆษณาใดปรากฏอยู่ในเบราว์เซอร์ใดบ้าง ดังนั้นจึงสามารถป้องกันไม่ให้ปรากฏมากกว่าหนึ่งครั้ง นอกจากนี้กูเกิลยังสามารถใช้รหัสประจำคุกกี้เพื่อบันทึกสิ่งที่เรียกว่าคอนเวอร์ชัน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการขอดูโฆษณา ในกรณีนี้ เช่น หากผู้ใช้เห็นโฆษณาของกูเกิล และหลังจากนั้นเรียกดูเว็บไซต์ของเราโดยใช้เบราว์เซอร์เดิม และซื้อสินค้าในเว็บไซต์ คุกกี้ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อ หรือที่อยู่ต่าง ๆ เนื่องจากเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ เบราว์เซอร์ของคุณจะเชื่อมต่อโดยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการบูรณาการของ Floodlight Tag ทำให้กูเกิลได้รับข้อมูลที่คุณเรียกดูส่วนที่ตรงกันบนเว็บไซต์ของเรา หรือคลิกบนโฆษณาที่มาจากเรา
นอกจากนี้ การใช้ Floodlight Tag ช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าคุณได้ทำอะไรบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราหรือไม่หลังจากที่คุณเรียกดูโฆษณาของเราที่ปรากฎหรือเป็นวิดีโอบนแพลตฟอร์มอื่น หรือคลิกบนโฆษณา (การติดตามคอนเวอร์ชัน) กูเกิลใช้คุกกี้นี้เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาที่คุณมีการโต้ตอบบนเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้เพื่อส่งโฆษณาที่คัดสรรไว้ให้คุณในภายหลัง คุกกี้ที่ใช้: ประเภท C สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ "คุกกี้"

ผู้รับ:

เราถ่ายโอนข้อมูลที่ได้รวบรวมไปยังแผนกภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อการประมวลผล และบริษัทในเครืออื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทไบเออร์สด๊อรฟ หรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้างดำเนินการ (เช่น ผู้ให้บริการจัดการแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล) ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ (การจัดการการณรงค์โฆษณา) ผู้ให้บริการหลัก คือ Googld Ireland Ltd ในประเทศไอร์แลนด์ ผู้จัดหาแพลตฟอร์ม/โฮสติ้งจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้จากประเทศที่สาม (ประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป) เพื่อเป็นการป้องกันอย่างเหมาะสมเราจึงได้ทำความตกลงตามข้อสัญญามาตรฐาน ตามข้อ 46 ของ GDPR กับผู้ให้บริการเหล่านี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ได้ที่นี่: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en

การลบ/การถอน:

คุณสามารถป้องกันไม่ให้คุณเองเข้าร่วมในกระบวนการติดตามนี้ได้หลายวิธี: ก) โดยการตั้งค่าซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ของคุณให้เหมาะสม โดยเฉพาะการปิดคุกกี้ของบุคคลที่สาม คุณจะไม่ได้รับโฆษณาใด ๆ จากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม ข) โดยการติดตั้งปลั๊กอินของกูเกิล https://www.google.com/settings/ads/plugin ค) โดยปิดการใช้งานคุกกี้จากเบราว์เซอร์ของคุณที่ https://www.aboutads.info/choices ง) โดยการตั้งค่าคุกกี้ตามที่คุณต้องการ (ลิงก์ไปยังหน้าตั้งค่าคุกกี้)

อายุใช้งานของคุกกี้:

นานถึง 180 วันหลังจากการโต้ตอบครั้งล่าสุด (ใช้กับคุกกี้ที่กำหนดขึ้นโดยเว็บไซต์นี้เท่านั้น)

หลักกฎหมาย:

ข้อ 6(1) a ของ GDPR (ความยินยอม)


2.7 Google Tag Manager

ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

เว็บไซต์นี้ใช้ Google Tag Manager ซึ่งบริการดังกล่าวจะช่วยให้แท็กของเว็บไซต์ได้รับการจัดการผ่านอินเทอร์เฟส โดย Google Tag Manager จะนำแท็กมาใช้เท่านั้น จึงหมายความว่าจะไม่มีการใช้คุกกี้และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว Google Tag Manager จะทำให้แท็กอื่นๆ ทำงานซึ่งจะเก็บรวบรวมข้อมูลหากจำเป็น อย่างไรก็ตาม Google Tag Manager ไม่ได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ หากมีการปิดใช้งานที่ระดับคุกกี้หรือโดเมน แท็กการติดตามทั้งหมดจะยังคงทำงานหากได้รับการนำมาใช้โดย Google Tag Manager

ผู้รับ:

ข้อมูลของบุคคลที่สาม: Google (Thailand) Company Limited 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 ห้องที่ 1402-1407 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทั้งนี้ อาจมีการถ่ายโอนไปยังประเทศที่สาม เราจึงได้ตกลงตามข้อสัญญามาตรฐานที่อ้างอิงตามมาตราที่ 46 แห่งข้อบังคับว่าด้วยการปกป้องข้อมูลของสหราชอาณาจักรเพื่อเป็นการป้องกันที่เหมาะสม ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ได้รับการเผยแพร่ไว้ที่นี่: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en


2.8 Captcha

เว็บไซต์นี้ใช้ Google reCAPTCHA v2 เป็นกรณีพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ช่องข้อความจากโปรแกรมอัตโนมัติ/บอต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความปลอดภัยของเว็บไซต์เราและหลีกเลี่ยงสแปมสำหรับผู้ใช้ นอกจากนี้ ยังเป็นฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายและเป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายของเรา

ข้อมูลที่ได้รับการเก็บรวบรวมเป็นข้อมูลจากฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เช่น ข้อมูลจากอุปกรณ์และแอพพลิเคชัน รวมถึงผลของการตรวจสอบความถูกต้อง ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการส่งไปยัง Google (Thailand) Company Limited 57 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 14 ห้องที่ 1402-1407 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว: https://policies.google.com/privacy คุณสามารถดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create


2.9 (เว็บไซต์) ผู้ชม TikTok (“TikTok Pixel”)

เราใช้พันธมิตรด้านการโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการที่คุณใช้ [เว็บไซต์/แอพ/ทรัพย์สินดิจิทัลอื่นๆ] ("ทรัพย์สินดิจิทัล") เพื่อให้บริการโฆษณาเป้าหมายและเพื่อวัดผลการทำงานของของแคมเปญโฆษณา พันธมิตรที่เป็นบุคคลที่สามที่เราใช้อาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวโดยใช้เทคโนโลยีการติดตาม เช่น Pixel คุกกี้ API และ SDK
เราใช้ TikTok Pixel ที่ให้บริการโดย TikTok เป็นพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ TikTok Pixel จะช่วยให้เราสามารถทำโฆษณาซ้ำไปหาคุณด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณเคยดูบนทรัพย์สินดิจิทัลของเราบน TikTok และเพื่อวัดผลเมื่อคุณคลิกไปยังทรัพย์สินดิจิทัลของเราหลังดูหนึ่งในโฆษณาของเราบน TikTok
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ TikTok เก็บรวบรวม ใช้ และปกป้องข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยใช้ TikTok Pixel จะมีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวในการโฆษณาของ TikTok


2.10 Hotjar

เราใช้ Hotjar เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ของเราได้ดีขึ้นและเพื่อปรับบริการและประสบการณ์ดังกล่าวให้เหมาะสม Hotjar เป็นบริการด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราเข้าใจประสบการณ์ผู้ใช้ของเราได้ดีขึ้น (เช่น พวกเขาใช้เวลาเท่าใดในหน้าใด ลิงก์ใดที่พวกเขาเลือกคลิก สิ่งที่ผู้ใช้ชอบและไม่ชอบ ฯลฯ) ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างและให้บริการตามคำติชมของผู้ใช้ได้ Hotjar ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและอุปกรณ์ของผู้ใช้ของเรา ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ (ได้รับการประมวลผลระหว่างเซสชันของคุณและจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน) ขนาดหน้าจออุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ (หมายเลขประจำเครื่อง) ข้อมูลเบราว์เซอร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ประเทศเท่านั้น) และภาษาที่ต้องการใช้แสดงเว็บไซต์ของเรา Hotjar จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวในนามของเราในโปรไฟล์ผู้ใช้ที่ใช้นามแฝง นอกจากนี้ Hotjar ยังถูกห้ามในทางสัญญาไม่ให้ขายข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในนามของเรา

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ 'เกี่ยวกับ Hotjar (about Hotjar)' บนไซต์สนับสนุนของ Hotjar

3. บริการเพิ่มเติมที่นำเสนอ (ออนไลน์และออฟไลน์)

นอกจากข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของเราเพียงอย่างเดียว เรายังนำเสนอบริการต่างๆ ซึ่งเราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

หากเราใช้ผู้ให้บริการที่มีสัญญาเพื่อการทำงานแต่ละอย่างของข้อเสนอของเราหรือต้องการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลที่เกี่ยวข้องทางด้านล่าง

ผู้ให้บริการภายนอกจะได้รับการคัดเลือกอย่างระมัดระวังและแต่งตั้งโดยเรา ผูกพันตามคำสั่งของเราและได้รับการตรวจสอบเป็นประจำ

นอกจากนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้บุคคลที่สามเมื่อเรานำเสนอโปรโมชั่น การชิงโชค สัญญาหรือบริการที่คล้ายคลึงกันร่วมกับพันธมิตรของเรา คุณสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเวลาที่คุณให้ข้อมูลหรือในคำอธิบายบริการทางด้านล่าง

ตรงข้ามกับ 1.2 ในบางกรณี บริษัทไบเออร์สด๊อรฟจะเป็นผู้ควบคุมสำหรับบริการที่นำเสนอทางด้านล่างซึ่งได้แจ้งชื่อให้คุณทราบแล้วโดยเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร ดังนั้น หากมีการอ้างอิงถึงส่วนต่างๆ ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เช่น ทางลิงก์ และผู้ควบคุมได้แจ้งชื่อให้ทราบแล้ว กล่าวคือในส่วนท้าย/ลายมือชื่อในอีเมลหรือบัตรแคมเปญ บุคคลดังกล่าวก็คือผู้ควบคุม


3.1 Contacting/Communication/Collaboration

ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

เมื่อสื่อสารและ/หรือทำงานร่วมกันกับเรา เช่น ทางอีเมลหรือผ่านแบบฟอร์มสำหรับติดต่อบนเว็บไซต์ของเรา แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเช่นผู้บริโภค ผู้ทดสอบ พันธมิตรทางธุรกิจหรือลูกค้า ข้อมูลที่คุณให้ไว้ (ที่อยู่อีเมลของคุณ หากมี ชื่อของคุณและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หรือข้อมูลส่วนตัวที่ส่งระหว่างการสนทนา) จะได้รับการจัดเก็บและประมวลผลโดยเราเพื่อตอบคำถามของคุณ ทำตามคำขอ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ของการติดต่อเกี่ยวกับธุรกิจ เป็นต้น

เมื่อประมวลผลข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างการสื่อสาร เรามีฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อการตรวจสอบยืนยันภายในหรือตามคำขอด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับ:

เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะดำเนินการเปรียบเทียบรายการคว่ำบาตรเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย ดังนั้น เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อเปรียบเทียบกับรายการเหล่านี้ นอกจากนี้ เราจะประมวลผลข้อมูลของคุณในกลุ่มไบเออร์สด๊อรฟเพื่อป้องกันและสืบสวนความผิดทางอาญาและการประพฤติผิดอื่นๆ การประเมินและควบคุมความเสี่ยงสำหรับการสื่อสารภายในและสำหรับวัตถุประสงค์ในการบริหารที่เกี่ยวข้อง หากคุณเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เราจะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคุณเป็นประจำในบางกรณี (เช่น เมื่อเข้าทำสัญญา) ฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของเราก็คือการลดความเสี่ยงทางการเงินให้ได้สูงสุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสินเชื่อที่เราได้รับข้อมูลที่จำเป็น เราจึงส่งชื่อและข้อมูลติดต่อของคุณให้แก่หน่วยงานสินเชื่อ

เราจะโอนข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้แก่แผนกภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลและบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในเครือของกลุ่มไบเออร์สด๊อรฟ หรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้ดำเนินการตามสัญญา (เช่น ผู้ให้บริการโฮสต์, ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (เช่น การสร้างข้อมูลสำหรับติดต่อ การติดต่อเกี่ยวกับธุรกิจและการดูแลลูกค้า)

เราจะลบข้อมูลที่เกิดขึ้นในบริบทดังกล่าวเมื่อไม่จำเป็นต้องจัดเก็บอีกต่อไป เว้นแต่จะมีหน้าที่ในการเก็บรักษาตามกฎหมายหรือต้องปฏิบัติตามระยะเวลาที่จำกัด

ในกรณีที่ผู้บริโภคสอบถามผ่านเครื่องมือการบริหารจัดการผู้บริโภคภายในของเรา ปกติแล้ว เราจะลบข้อมูลส่วนตัวหลังจากผ่านไปหนึ่งปี แต่มีข้อยกเว้นคือจะมีการจัดเก็บข้อมูลไว้นานขึ้นหากข้อมูลจำเป็นต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ การใช้หรือการแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

คุณสามารถคัดค้านขั้นตอนเหล่านี้ได้ตามข้อกำหนดที่ 4


3.2 Newsletter
ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

จดหมายข่าวประกอบด้วยข่าว ข้อเสนอและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบรนด์ของไบเออร์สด๊อรฟที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ การสมัครรับจดหมายข่าวทำให้คุณจะได้รับข้อมูลที่ปรับให้เฉพาะตัวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือคำแนะนำให้เข้าร่วมโปรโมชั่นตามความยินยอมที่คุณให้ไว้ในแต่ละกรณี เช่น การแข่งขันหรือการทดลองผลิตภัณฑ์ทางอีเมล

การลงทะเบียนจดหมายข่าวจะทำให้คุณได้รับจดหมายที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ (หากจดหมายข่าวได้รับการ "ปรับให้เฉพาะตัว", "ปรับให้เหมาะสม" หรือ "ปรับตามความต้องการ") เราจะประเมินการซื้อและพฤติกรรมการคลิกบนเว็บไซต์ของเราหรือภายในจดหมายข่าวเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ 

นอกจากนี้ เรายังใช้วิธีการโฆษณาเพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เคยเห็นโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องให้กับคุณ

ผู้รับ:

ข้อมูลจะได้รับการส่งต่อไปยังแพลตฟอร์มการบริหารจัดการลูกค้าของเราซึ่งนอกจากนี้ ผู้ให้บริการอาจสามารถเข้าถึงเพื่อสนับสนุนและนำจดหมายข่าวมาใช้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม/การโฮสต์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้จากประเทศที่สาม (นอกประเทศไทย)


คุณสามารถยกเลิกรับจดหมายข่าวสารจากนีเวีย ได้ที่นี่


3.3 แคมเปญ (เช่น การชิงโชค แบบสำรวจ การทดลองผลิตภัณฑ์)

วัตถุประสงค์ / ข้อมูล:

เมื่อคุณเข้าร่วมการชิงโชคหรือแคมเปญในลักษณะเดียวกัน เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เพื่อดำเนินการตามแคมเปญ โดยคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของแคมเปญ

การให้ข้อมูลบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการตามสัญญา แต่คุณไม่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลบุคคลของคุณ หากคุณไม่ให้ข้อมูล คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของแคมเปญ

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านประสบการณ์ที่ปรับให้เฉพาะตัว (personalised experience) ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งหมด (รวมถึงจดหมายข่าว)
ซึ่งจะใช้เพื่อสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่อไปนี้:
✔ อีเมล (ด้วย DOI)
✔ โฆษณา (การทำโฆษณาซ้ำ หรือ Website Retargeting ไปหากลุ่มเป้าหมายที่อาจเคยมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ตาม CRM+DMP)
✔ Social Media (ผ่าน Advertising Studio/ ผู้ชมที่กำหนดเองบน Facebook หรือ Facebook Custom Audience)
✔ โทรศัพท์ (ด้วย DOI)
✔ ออฟไลน์

ข้อมูลจะได้รับการนำมาจัดสรรข้อมูลโดยรวมดังต่อไปนี้:

✔ ข้อมูลเบื้องต้น (วันเกิด + คลิกภายใน NL)
✔ ข้อมูลด้านสุขภาพ (ให้เลือกได้)
✔ คุณลักษณะผ่านช่องป้อนข้อมูลของผู้ใช้ (ประเภทผิว (เราสามารถใช้ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมได้))
✔ โฆษณา/DMP: (ร่วมกับการคลิกเว็บไซต์และพฤติกรรมด้วยข้อมูล CRM เพื่อโฆษณาเว็บไซต์ที่ปรับให้เฉพาะตัว หรือ Personalised Website Ads)
✔ ข้อมูลอื่นใดทั้งหมดของผู้บริโภคที่ได้รับการเก็บรวบรวมซึ่งผู้บริโภคได้ให้ไว้


3.4 Login Profile

ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

การลงทะเบียนทำให้เราสามารถมอบโอกาสให้คุณเขียนรีวิวเพื่อจัดทำรายการโปรด รับจดหมายข่าว [และเราจะจัดเตรียมเนื้อหาที่ปรับให้เฉพาะตัวตามพฤติกรรมของคุณเท่านั้นแก่คุณในอนาคต นอกจากนี้ คุณตกลงว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการจัดเก็บและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาดและการโฆษณา จากนั้น เราจะสามารถส่งโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่ปรับให้เหมาะสมให้แก่คุณ

ผู้รับ:

เราจะโอนข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้แก่แผนกภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลและบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในเครือของกลุ่มไบเออร์สด๊อรฟ หรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้ดำเนินการตามสัญญา (เช่น การโฮสต์ ฐานข้อมูลลูกค้า เอเจนซี่การตลาด และการตรวจสอบผู้ผลิต) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (เพื่อดำเนินการโฆษณา ฯลฯ) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม/การโฮสต์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้จากประเทศที่สาม (นอกประเทศไทย)

การลบ/การถอน:

ข้อมูลของคุณจะถูกลบในทันทีที่คุณลบบัญชีของคุณเว้นแต่จะขัดกับหน้าที่ในการจัดเก็บตามกฎหมายหรือบทกฎหมายที่มีข้อจำกัด หากต้องการลบข้อมูลของคุณ โปรดล็อกอินเข้าสู่บัญชีลูกค้าของคุณและใช้ฟังก์ชันการลบหรือส่งการถอนการประมวลผลข้อมูลของคุณให้เราทางอีเมล โดยเราจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีความเคลื่อนไหว 24 เดือน

 

3.5 Loyalty Program/ myNIVEA

ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

การลงทะเบียนโปรแกรมความภักดี (ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์) myNIVEA ทำให้คุณสามารถได้รับโอกาสการได้รับข้อมูลสิทธิพิเศษต่างๆ ข้อมูลที่ปรับให้เฉพาะตัว (personalised content) เช่น คำแนะนำเรื่องการดูแลผิว การได้รับสิทธิในการทดลองผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลทางการตลาดต่างๆ ผ่านทาง เช่น อีเมล, จดหมาย, SMS หรือการโฆษณาผ่านทางออนไลน์ (ที่คุณได้ให้ข้อมูลไว้ใน "Online Advertising") จากแหล่งภายนอกที่เราสามารถเก็บข้อมูลได้ (third-party channels) ดังเช่น Social Media (เช่น Facebook) การลงทะเบียนนี้ทำให้เราสามารถมีข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ (เช่น อีเมล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์) หรือข้อมูลอื่นๆเช่นการเชื่อมต่อบัญชี Social Media ของคุณเพื่อใช้ในการติดต่อกับคุณผ่านทางช่องทาง Social Media ต่างๆด้วยการถอดรหัส (hashed)
 
เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ปรับให้เฉพาะตัว เช่น การส่งข้อมูลหาคุณในช่วงเวลาที่ถูกต้อง ผ่านทางช่องทางที่ถูกต้อง ด้วยเนื้อหาที่ตรงตามความสนใจของคุณ เราเชื่อมข้อมูลของคุณและเสริมสร้างข้อมูลของคุณด้วยข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆเช่น ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ และข้อมูลจากบัญชีคุณในทุกช่องทางทั้งบนเวปไซต์และ Social Media ต่างๆ สำหรับวัตถุประสงค์นี้ เราครอบคลุมถึงการดูข้อมูลการคลิกของคุณก่อนนี้ การเปิดอีเมล การซื้อและการใช้เวปไซต์ของเราและเวปไซต์หรือ applications อื่นๆ การใช้บริการ Social Media ต่างๆ (เช่นการเห็นการโฆษณาของเรา) หรือการส่งจดหมายข่าวสารที่ตรงตามความสนใจของคุณ หากเราพบว่าคุณไม่ได้ดำเนินการหรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาของเราเลย เราจะลบบัญชีและข้อมูลคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้เรานำข้อมูลเหล่านี้เพื่อการติดต่อกับคุณเป็นรายบุคคล เราจึงทำการสร้างบัญชีของคุณเพื่อประโยชน์ในการรวมรวมข้อมูลและการนำเสนอเนื้อหาที่ตรงตามความสนใจของคุณ (personalised content)

 

นอกจากนี้ เรามีการเก็บข้อมูลต่างๆที่มีความละเอียดอ่อน เช่นข้อมูลที่เกียวกับสุขภาพ (การแพ้หรือโรคทางผิวหนัง) แต่เราจะนำข้อมูลนี้มาใช้เมื่อได้รับการยินยอมจากคุณเท่านั้น ท้ายสุดแล้ว เรานำข้อมูลของคุณมาใช้เพื่อประเมิณบริการของเรา ข้อมูลของคุณจะถูกนำไปเก็บไว้เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทางการตลาด ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ หรือปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาต่างๆของเรา

ผู้รับ:

เราจะโอนข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้แก่แผนกภายในที่เกี่ยวข้อง และบริษัทอื่นๆที่อยู่ในเครือของกลุ่มไบเออร์สด๊อรฟ หรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้าง (เช่น ผู้ให้บริหารจัดการลูกค้า บริษัทจัดส่งสินค้า หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง) ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการ/แพลตฟอร์ม/การโฮสต์ จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้จากประเทศที่สาม (นอกประเทศไทย)

 

ข้อมูลของคุณจะถูกลบในทันทีที่คุณลบบัญชีของคุณ เว้นแต่จะขัดกับหน้าที่ในการจัดเก็บตามกฎหมายหรือบทกฏหมายที่มีข้อจำกัด หากต้องการลบข้อมูลของคุณโปรดล๊อกอินเข้าสู้บัญชีลูกค้าของคุณและใช้ฟังก์ชั่นการลบหรือส่งการถอนการประมวลผลข้อมูลของคุณให้เราทางอีเมล โดยเราจะลบข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีความเคลื่อนไหว 24 เดือน

 

3.6 Postal Mailings

ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

ในฐานะลูกค้าที่ได้รับการคัดเลือก, พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ทดสอบ และหรือผู้บริโภค คุณจะได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอ ข่าวสารและตัวอย่างผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจากเราผ่านทางไปรษณีย์ (จดหมาย)
 
นี่เป็นรูปแบบพิเศษของการตลาดทางตรง ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและเพิ่มความภักดีด้วยการให้ข้อมูลเฉพาะบุคคลที่กล่าวถึงข้างต้น

 

ผู้รับ:

เราถ่ายโอนข้อมูลที่รวบรวมไปยังแผนกภายในที่เกี่ยวข้องสำหรับการประมวลผลและไปยังบริษัทในเครืออื่น ๆ ภายใน Beiersdorf Group หรือไปยังผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับเหมา (เช่น ผู้ให้บริการการจัดการลูกค้า/ผู้บริโภค หน่วยงานการตลาด ผู้ให้บริการไปรษณีย์) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (การส่งไปรษณีย์). ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม/โฮสต์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศที่สาม (นอกประเทศไทย)

 
การลบ / การคัดค้าน:

ข้อมูลของคุณจะถูกลบทันทีที่คุณยกเลิกการสมัคร เว้นแต่จะขัดแย้งกับภาระหน้าที่ในการจัดเก็บตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของข้อจำกัด คุณสามารถยกเลิกการสมัครหรือคัดค้านการส่งจดหมายเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในจดหมายหรือในส่วนการคัดค้านด้านล่าง เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีการใช้งาน 24 เดือน (เช่น เมื่อคุณไม่ใช้คูปองที่ส่งมา)


3.7 Ratings and Reviews

ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

ผู้ใช้มีโอกาสส่งการให้คะแนนและรีวิวผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน หรือการประเมินอื่นๆ ภายในขอบเขตของข้อเสนอของเว็บไซต์ตามเงื่อนไขการใช้งาน ดังนั้น เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณได้ให้เราไว้เมื่อคุณส่งเนื้อหาผ่านการให้คะแนนและรีวิว 

ในกรณีที่เว็บไซต์นี้ต้องการความยินยอมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เราจะประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (เช่น ผ่านรูปภาพหรือคำอธิบายเนื้อหา) เกี่ยวกับสุขภาพของคุณหรือข้อมูลที่เปิดเผยเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์โดยเฉพาะภายในรีวิวเพื่อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปัญหาผิวต่างๆ 

ซึ่งเป็นฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของเราที่ผู้ใช้สามารถให้ความเห็นโดยอิสระเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และรีวิวดังกล่าวอาจปรากฏบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามในลักษณะที่เป็นนามแฝง

เราใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้เพื่อเผยแพร่และเก็บรักษาการให้คะแนนและรีวิวของคุณไว้บนเว็บไซต์ของเราตามเงื่อนไขการใช้งาน ซึ่งการให้คะแนนของคุณจะได้รับการเผยแพร่ตามชื่อผู้ใช้ของคุณ แต่นามสกุลของคุณจะเป็นตัวย่อ ทั้งนี้ การให้คะแนนอาจได้รับการตรวจสอบก่อนเผยแพร่ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบข้อคิดเห็นหากบุคคลที่สามคัดค้านว่าผิดกฎหมาย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเงื่อนไขการใช้งานของเรา

นอกจากนี้ เราจะใช้ข้อมูลที่คุณให้ไว้ตามฐานประโยชน์อันชอบธรรมด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้มั่นใจว่ารีวิวของคุณจะไม่อ้างอิงจากพฤติกรรมการฉ้อโกง โปรแกรมหรือบอตอัตโนมัติ
คุกกี้ที่ใช้: Type A คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ "คุกกี้" 


ผู้รับ:

เราจะโอนข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้แก่แผนกภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลและบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในเครือของกลุ่มไบเออร์สด๊อรฟ หรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้รับจ้าง (เช่น ผู้ให้บริการบริหารจัดการลูกค้า/ผู้บริโภค เอเจนซี่การตลาด ผู้ให้บริการส่งจดหมาย) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (เพื่อการส่งจดหมาย) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม/การโฮสต์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้จากประเทศที่สาม (นอกประเทศไทย)

เราทำงานโดยเป็นพันธมิตรกับ BazaarVoice Ltd. เพื่อดูแลการให้คะแนนและรีวิวของเรา และเพื่อให้มั่นใจว่ารีวิวแต่ละครั้งผ่านการตรวจสอบยืนยันโดยอิสระว่าเป็นจริง ไม่อคติและโปร่งใสเต็มที่


การลบ/การคัดค้าน:

รีวิวของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนจะไม่ระบุชื่อหลังลบบัญชีผู้ใช้ ส่วนรีวิวของผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจะถูกลบหลังมีคำขอให้ลบที่ผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้ว


3.8 Surveys
ข้อมูล/วัตถุประสงค์:

เมื่อคุณเข้าร่วมทำแบบสำรวจหรือแคมเปญในลักษณะเดียวกัน เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายเมื่อให้ความยินยอม ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะรวมถึงคำถามเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เจตนาของแบบสำรวจหรือแคมเปญในลักษณะเดียวกัน รวมถึงข้อมูลด้านสังคม-ประชากรศาสตร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ระบุตัวตนเว้นแต่การระบุตัวตนจะเป็นส่วนหนึ่งของความยินยอม

ผู้รับ:

เราจะโอนข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้แก่แผนกภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อประมวลผลและบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในเครือของกลุ่มไบเออร์สด๊อรฟ หรือผู้ให้บริการภายนอก ผู้ดำเนินการตามสัญญา (เช่น แพลตฟอร์ม การโฮสต์ การวิเคราะห์) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด (เพื่อดำเนินการสำรวจ) ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม/การโฮสต์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้จากประเทศที่สาม (นอกประเทศไทย)

การลบ:

ข้อมูลของคุณจะถูกลบหลังการประมวลผลแบบสำรวจหรือแคมเปญในลักษณะเดียวกันในขั้นสุดท้าย (ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วม) เว้นแต่จะขัดกับหน้าที่ในการเก็บรักษาตามกฎหมายหรือบทกฎหมายที่มีข้อจำกัด ปกติแล้ว ข้อมูลจะถูกลบหลังจากสองปี

4. การคัดค้านหรือการถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

หากคุณให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลของคุณ คุณจะสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ การถอนดังกล่าวจะมีผลต่อการอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณหลังจากที่คุณให้เราไว้

หากเราอ้างอิงการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยชั่งน้ำหนักจากผลประโยชน์ คุณอาจคัดค้านการประมวลผลได้ ซึ่งเป็นกรณีที่หากการประมวลผลไม่จำเป็นเพื่อทำตามสัญญาที่มีกับคุณเป็นพิเศษโดยเราได้อธิบายไว้ในคำอธิบายเรื่องการทำงาน/บริการแล้ว เมื่อดำเนินการคัดค้านดังกล่าว เราจะขอให้คุณอธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่ควรประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่เราเคยดำเนินการ ในกรณีที่การคัดค้านของคุณมีเหตุผล เราจะตรวจสอบสถานการณ์และหยุดหรือปรับการประมวลผลข้อมูลหรือแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลที่น่าสนใจและคุ้มค่าของการป้องกันตามหลักการว่าเราจะดำเนินการประมวลผลต่อ 

ทั้งนี้ คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการโฆษณาและการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกเมื่อ โดยคุณสามารถแจ้งให้เราทราบถึงการคัดค้านตามรายละเอียดในการติดต่อของผู้ควบคุมที่ระบุไว้ข้างต้น