ข้อกำหนด

Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd.
No. 98 Sathorn Square Office Tower, 6th and 7th Fl., North Sathorn Road, Kwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์: +66(0) 2820 8000
โทรสาร: +66(0) 2236 4124
E: niveathailand.website@beiersdorf.com


ผู้แทน

  • Mrs. Suwannee Sritonyachote
  • Mrs. Melanie Schrewe
  • Mrs. Lee, Hui-Chen
  • Mr. Ralph Dieter Gusko
  • Mr. Reyk Soren Radojewski
  • Miss Khanittha Saeheng
  • Mr. Cornelius Carl Becker


şıทะเบียนพาณิชย์/เลขที่ ทะเบียนพาณิชย์ :
0105515004336
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม : 0105515004336