การใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของ NIVEA.CO.TH

จุดประสงค์ของนโยบายการใช้คุกกี้เพื่ออธิบายถึงการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจัดเก็บที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ NIVEA.co.th (อ้างถึงคุกกี้)

 

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้เป็นหน่วยเล็กๆ ของข้อมูลในเบราว์เซอร์เพื่อเก็บข้อมูล หากท่านเข้าเว็บไซต์ในครั้งต่อไปหน้าเดิม ข้อมูลที่บันทึกไว้ในคุกกี้จะส่งกลับมายังเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีคุกกี้ ข้อมูลที่ถูกบันทึกและส่งกลับ เว็บไซต์จะจำได้ว่าท่านได้เข้าใช้งานโดยเบราว์เซอร์ที่ใช้กับหน้านั้น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อแสดงและออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ คุกกี้จะถูกระบุตามลำดับในหน้าที่ท่านเข้า ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกบันทึกไว้ตามความสมัครใจ หากจำเป็นที่จะต้องใช้เพื่อรับบริการข่าวสารต่างๆ ตามลำดับ

2. ความสมัครใจในการใช้คุกกี้

คุกกี้ที่ไม่จำเป็นต่อการใช้เว็บไซต์ (ท่านสามารถหาข้อมูลคุกกี้ที่ไม่จำเป็นได้ในข้อ 3) จะถูกใช้หลังจากท่านสมัครใจเท่านั้น เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ ท่าต้องยินยอมที่จะใช้คุกกี้หากต้องเข้าเว็บไซต์หลังจากที่แบนเนอร์ปรากฏขึ้นมา
ท่านสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ด้วยตัวเองได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะยกเลิกหรือใช้งานในหมวดส่วนตัว หาข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการยกเลิกคุกกี้ในหมวดทั่วไปบนเบราส์เซอร์ใต้หมายเลข 4 (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็น)

3. ชนิดของคุกกี้

ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และฟังก์ชั่นการใช้งาน เราแบ่งคุกกี้ย่อยเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้

(i) คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
(ii) คุกกี้สำหรับฟังก์ชั่นการใช้งาน
(iii) คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน

 

a. คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง

คุกกี้ที่จำเป็นมากๆ การันตีฟังก์ชั่นการใช้งานได้ทุกหน้า คุกกี้ชนิดนี้ถูกใช้บ่อยและจำเป็น (first party cookies) ซึ่งก็หมายถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในคุกกี้จะส่งกลับไปยังเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทำหน้าที่สร้างความมั่นใจได้ว่าท่านล็อกอินในฐานะสมาชิกเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ย่อยต่างๆ เพราะไม่จำเป็นใส่ข้อมูลลงทุกครั้งที่เข้าหน้าใหม่

การใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง สามารถทำได้โดยไม่ต้องรอความสมัครใจ ด้วยเหตุผลนี้คุกกี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นใช้งานหรือยกเลิกการใช้งานได้ ฟังก์ชั่นการใช้งานจะใช้ได้เฉพาะตอนที่คุกกี้ต้องการความสมัครใจ คุกกี้สำหรับการใช้งานและคุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน อย่างไรก็ตามมีตัวเลือกให้ยกเลิกการใช้งานคุกกี้ทั่วไปในเบราว์เซอร์ตลอดเวลา (ดูได้ในข้อที่4)

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง อาจจมีการใช้บนเว็บไซต์

 

ชื่อ วัตถุประสงค์  อายุการใช้งาน 
 ASP.NET_Sessionid  ระบบคุกกี้เหล่านี้ถูกสร้างอัตโนมัติจากเซิร์ฟเวอร์ของเวปไซต์ของเรา และระบบจะสร้าง ID เฉพาะรายบุคคลขึ้นมา เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลรายบุคคลจะไม่สูญหายไปในระหว่างที่เข้ามาในเวปไซต์ โดยคุกกี้จะหมดอายุเมื่อผู้ใช้งานออกจากเวปไซต์ไป  รอบ
 PcLogin yyy  ระบบคุกกี้จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบภายในเพื่อการดำเนินการของเวปไซต์
 รอบ
 cookie-opolicy-session  ระบบคุกกี้จะกำหนดว่าจะแสดงแบนเนอร์ใดให้กับผู้ใช้  รอบ
 Cxp auth xxxx Explicit  ระบบคุกกี้จะตรวจสอบว่าผู้ใช้งานได้ทำการล็อคอินพร้อมกับรหัสผ่านในการเข้าชมหรือไม่  รอบ
 Cxp_auth_xxx  ระบบคุกกี้จะตรวจสอบว่าผู้ใช้งานได้ทำการล็อคอินพร้อมกับรหัสผ่านในการเข้าชมหรือไม่  รอบ (หรือสี่สัปดาห์)
 Dw_returnURL  ระบบคุกกี้จะทำให้มั่นใจว่าภายหลังจากการล็อคอิน ผู้ใช้งานจะถูกส่งกลับไปยังหน้าที่ผู้ใช้งานล็อคอินเข้ามา  รอบ

b. คุกกี้สำหรับฟังก์ชั่นการใช้งาน

คุกกี้สำหรับฟังก์ชั่นการทำงานช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (เช่นชื่อและภาษาที่สมัครไว้) และอยู่บนพื้นฐานที่ให้ท่านปรับปรุงและพัฒนาฟังก์ชั่นส่วนตัว คุกกี้เหล่านี้รวบรวมและจำข้อมูลที่ไม่มีที่มา เพื่อไม่ให้จับการเคลื่อนไหวบนเว็บไซต์อื่น

คุกกี้สำหรับการใช้งานจะถูกใช้บนเว็บไซต์

 ชื่อ  วัตถุประสงค์ อายุการใช้งาน
 DWFirstName  ระบบคุกกี้จะจดจำชื่อจริงของผู้ใช้ไว้ ดังนั้นผู้ใช้จะได้รับการต้อนรับและถูกเรียกด้วยชื่อบนเวปไซต์เป็นการส่วนตัว 24 ชั่วโมง
 DWGender  ระบบคุกกี้จะจดจำเพศของผู้ใช้ไว้ 24 ชั่วโมง
 DemandwareContactLevel  ระบบคุกกี้จะระบุสถานภาพของผู้ใช้งาน (ในระดับการติดต่อ: ผู้ชมเวปไซต์รายใหม่, ผู้ชมเวปไซต์รายเดิม, คนที่สมัครแล้ว และอื่นๆ) เพื่อกำหนดว่าจะแสดงเนื้อหาและหน้าเวปไซต์รองใด 365 วัน

c. คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งาน

คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลว่าเว็บไซต์มีการใช้งานยังไงเพื่อปรับปรุงความน่าสนใจ คอนเทนต์ และฟังก์ชั่นการใช้งาน คุกกี้ช่วยเราดูว่าหน้าใดของเว็บไซต์มีการเยี่ยมชม และคอนเทนต์ชิ้นใดที่ผู้ใช้สนใจ โดยทั่วไปแล้วเราจะบันทึกจำนวนครั้งที่มีการเข้าเว็บไซต์ จำนวนครั้งที่มีการเข้าหน้าย่อยของเว็บไซต์ เวลาที่ใช้บนเว็บไซต์ ลำดับการเข้าชม คีย์เวิร์ดที่ใช้บ่อยๆ ประเทศ เขต และเมืองที่มีการเข้าเว็บไซต์นั้น รวมถึงสัดส่วนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เรายังจดจำการคลิกและการเลื่อนเม้าส์ เพื่อดูว่าพื้นที่ไหนบนเว็บไซต์ที่เข้าบ่อย เพื่อที่เราจะได้ปรับเปลี่ยนคอนเทนต์บนเว็บไซต์ตามที่ผู้ใช้ต้องการ ที่อยู่ IP ในคอมพิวเตอร์จะถูกทำให้ไร้ตัวตนโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถจดจำการใช้ส่วนตัวได้

เราขอสงวนลิขสิทธิ์การใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้แบบไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้เว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาเฉพาะของสินค้าบนเว็บไซต์ เราเชื่อว่าท่านในฐานะผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้ เพราะเราแสดงโฆษณาหรือคอนเทนต์ซึ่งอ้างอิงจากที่ใช้ประจำ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจ และท่านไม่ต้องรับโฆษณาหรือคอนเทนต์สุ่มๆ ซึ่งคุณไม่สนใจอยู่แล้ว
ในฐานะบริษัท เราอาสาในการตามกฏของสภาข้อมูลส่วนตัวแห่งเยอรมันเพื่อการโฆษณาออนไลน์ (DDOW) ท่านสามารถดูกฏและข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ลิ้งค์ www.meine-cookies.org/ddow.html.

คุกกี้ประเภท Performance ต่อไปนี้อ้างอิงตามเว็บไซต์ของเรา

ชื่อ

วัตถุประสงค์

 อายุการใช้งาน

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

ระบบคุกกี้จะจดจำว่าผู้เข้าชมเคยเข้าชมเวปไซต์ ซึ่งทำให้เราทราบจำนวนของผู้ชมเวปไซต์ที่เป็นรายใหม่

10 ปี

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

ระบบคุกกี้จะจดจำหน้าเวปไซต์รองที่ผู้ใช้เข้าไปชมในหนึ่งครั้ง โดยจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงเวปไซต์ต่อไป

รอบ

 _ga

ระบบคุกกี้จะรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานในเวปไซต์นี้ของผู้ใช้ เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2 ปี

 _gat

ระบบคุกกี้จะจำกัดจำนวนข้อมูลหากมีคำเรียกร้องจำนวนมากจากผู้ใช้งานบนหน้าเวปไซต์หน้าเดียว โดยคำเรียกร้องบางส่วนจะถูกกักไว้ และผลลัพธ์จะถูกนำเสนอออกไป

10 นาที

_gas

ระบบคุกกี้จะสนับสนุนการติดตามใน 1 ครั้งที่เข้าชม (โดยใช้ในฐานะ "ผู้ช่วย")

รอบ

 _gau

ระบบคุกกี้จะสนับสนุนการติดตามการเข้าชมที่ใช้เวลานาน (โดยใช้ในฐานะ "ผู้ช่วย")

2 ปี

 _gat_UA-*

ระบบคุกกี้จะจำกัดจำนวนข้อมูลหากมีคำเรียกร้องจำนวนมากจากผู้ใช้งานบนหน้าเวปไซต์หน้าเดียว ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าความเร็วของเวปไซต์จะถูกดูแลให้ดำเนินการเรียบร้อย ถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานสูงมากในขณะนั้น

10 นาที

_dc_gtm_UA-*

ระบบคุกกี้จะนำเสนอสคริปและโค๊ดไปยังเวปไซต์

10 นาที

optimizelyBuckets

ระบบคุกกี้จะบันทึกความเปลี่ยนแปลงของเวปไซต์ซึ่งถูกแสดงไปยังผู้ใช้งานในรูปแบบการทดลอง A/B เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับโฆษณาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

10 ปี

optimizelyEndUserid

ระบบคุกกี้จะระบุผู้ใช้แต่ละคนผ่านการระบุเวลาและเลขที่สุ่มกำหนด

10 ปี

OptimizelySegments

ระบบคุกกี้จะบันทึกผู้เยี่ยมชมและข้อมูลต่างๆของผู้ใช้ (เช่น เบราเซอร์, แคมเปญ, อุปกรณ์ที่ใช้ เป็นต้น)

10 ปี

optimizelyPendingLogEvent

ระบบคุกกี้จะส่งเป็นแคชชั่วคราว จนกว่าเซิฟเวอร์จะเรียกขอข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุง

15 วินาที

optimizelyRedirect

ระบบคุกกี้จะเก็บข้อมูล URL เดิมว่าผู้ใช้เข้ามาจากแหล่งใด เพื่อป้องกันปัญหาการเปลี่ยนเส้นทาง

5 วินาที

dwac_XXXX

ระบบคุกกี้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 รอบ

_m3Kxxxxxx

ระบบคุกกี้จะบันทึกพฤติกรรมการคลิกของผู้ใช้บนเวปไซต์ เพื่อพัฒนาเวปไซต์ - เช่นจดจำบริเวณสำคัญที่มีผู้ใช้คลิกเป็นจำนวนมาก

 2 ปี

Dwanonymous_xxxx

ระบบคุกกี้จะระบุรหัสติดตามอย่างชัดเจน เพื่อชี้ให้เห็นว่าใครที่ไม่ได้ล็อคอินและใครที่ล็อคอินซ้ำ โดยใช้เพื่อแสดงการตั้งค่าส่วนตัวภายในร้านค้าสำหรับลูกค้า

6 เดือน


4. การจัดการและลบคุกกี้

ท่านสามารถเซ็ตเว็บเบราว์เซอร์แบบที่คุกกี้ได้รับการป้องกันจากการถูกบันทึกบนเครื่องมือ และ/หรือเมื่อท่านต้องตอบคำถามว่าสมัครใจใช้คุกกี้หรือไม่ ท่านสามารถลบคุกกี้ที่เริ่มใช้งานแล้วได้ตลอดเวลา สามารถดูว่าทุกอย่างทำงานอย่างไรจากฟังก์ชั่นช่วยเหลือบนเบราว์เซอร์ ท่าจะได้พบกับคำอธิบายเป็นคำพูดและรูปภาพสำหรับ Firefox, Microsoft, Internet Explorer และ Google Chrome ได้ที่ลิ้งค์ http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.

การยกเลิกการใช้คุกกี้อาจนำไปสู่ข้อจำกัดการใช้งานบางอย่างบนเว็บไซต์

สถานะ: ตุลาคม 2015