ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

หนทางสู่ความยั่งยืน

สำหรับนีเวีย "ความห่วงใย" คือสิ่งที่เราคำนึงถึงมากที่สุดในการดำเนินธุรกิจ ทั้งต่อลูกค้า พนักงาน และสิ่งแวดล้อม เราได้ผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวคุณภาพสูงที่ผ่านการวิจัยมากว่า 100 ปี ซึ่งเป็นเป้าหมายที่พนักงานไบเออร์สด๊อรฟทั่วทุกมุมโลกได้ยึดถือเหมือนกัน

การใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุด เพื่อผัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผิวคุณ

วัตถุดิบบางอย่างที่เราใช้ผลิตสินค้ามีจำกัด เราจึงช่วยเหลือและสนับสนุนแหล่งการผลิตให้มีความยั่งยืนและพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าของเรา

ความยั่งยืนของน้ำมันปาล์ม

เราไม่ใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตสินค้า แต่เราจะใช้อิมัลซิไฟเออร์แทนในบางสินค้าซึ่งเป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมการผลิต สารทดแทนเหล่านี้ผลิตจากแร่ธาตุและน้ำมันจากพืช เช่นน้ำมันมะพร้าวและน้ำมันเรพซีด หรือน้ำมันปาล์มและน้ำมันจากเนื้อในเมล็ดปาล์ม

ในฐานะสมาชิกของ The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) เราจึงช่วยเหลือสนับสนุนการเพาะปลูกน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน โดยจุดประสงค์หลักของเราคือการสร้างความมั่นใจว่า ภายในปี 2558 ผู้ผลิตวัตถุดิบของเราทั้งหมดจะใช้น้ำมันปาล์มและน้ำมันจากเนื้อในเมล็ดปาล์มที่ผลิตแบบยั่งยืนเพื่อส่งเป็นวัตถุดิบให้กับเรา เราทำงานร่วมกับผู้ผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

เข้าชมหน้าผลิตภัณฑ์ของเราและคลิกบนสินค้าเพื่อดูรายละเอียดส่วนผสมต่างๆ
  

การทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์

ไบเออร์สดอร์ฟจะไม่ใช้สัตว์เพื่อทดลองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เนื่องจากเป็นนโยบายที่เรายึดถือปฏิบัติมาช้านานก่อนที่การทดลองกับสัตว์จะถูกสั่งห้ามในสหภาพยุโรปในปี พ.ศ. 2547 เพราะเราเชื่อว่าการทดลองสินค้ากับสัตว์เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยไม่มีความจำเป็น
การสั่งห้ามทดลองเครื่องสำอางกับสัตว์ในยุโรปมีผลตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 หลังจากนั้นเครื่องสำอางที่ผ่านการทดลองกับสัตว์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ขายในยุโรปอีกต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับกฎความปลอดภัยของเครื่องสำอาง การพัฒนาและตระหนักถึงวิธีการอื่นๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับไบเออร์สดอร์ฟหากไม่รวมถึงการสั่งห้ามดังกล่าว

กว่า 20 ปีที่เราได้ทำงานร่วมกับบุคคลและสมาคมที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระบวนการทดลอง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นบริษัทชั้นนำมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับโลก ไบเออร์ดอร์ฟยังคิดค้นพัฒนากระบวนการเพื่อให้เข้าถึงสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้โดยไม่ต้องทดลองกับสัตว์ในอนาคต

ศูนย์วิจัยไบเออร์ดอร์ฟยังได้คิดค้นพัฒนาวิธีการทดลองที่หลากหลาย และมีการทดสอบภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง เรายังสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยอมรับวิธีการอื่นๆที่ไม่ใช่การทดลองกับสัตว์ นอกจากนั้น เรายังสนับสนุนในส่วนของบุคคลและการเงินเพื่ออุดช่องว่างขณะที่ยังไม่มีวิธีการอื่น

ขยะน้อยลง แต่คุณภาพเหมือนดิม

หากวัสดุที่ใช้เป็นพลาสติก แก้ว โลหะ กระดาษแข็ง หรือกระดาษธรรมดา เราก็จะยังเดินหน้าลดจำนวนวัสดุที่ใช้งาน เราใช้เกณฑ์ความยั่งยืนในการหลีกเลี่ยง ลด นำกลับมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลนวัตกรรมวัสดุสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ให้มากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ ปัจจุบัน วัสดุสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ของเราเกือบ 100% สามารถรีไซเคิลได้
สินค้ารูปแบบซอง ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยลดการใช้บรรจุภัณฑ์ ซึ่งสามารถนำไปใช้กับภาชนะที่ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่นที่ใส่สบู่ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ช่วยทำให้ปริมาณขยะลดลงได้อย่างมาก ตัวอย่างเช่นซองรีฟิลของ นีเวีย ครีม ชาวเวอร์ เจล ที่ช่วยลดได้ถึง 75%   

สูตรต่างๆ

สูตรของเรามีส่วนประกอบที่เป็นซากฟอสซิลน้อยกว่า 80%

การบริโภค

เรายังคงตระหนักและดำเนินการลดการอุปโภคบริโภคน้ำ พลังงาน และวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของเรา

รีไซเคิล

บรรจุภัณฑ์ของเรารีไซเคิลได้ 100%

การขนส่ง

ดีไซน์บรรจุภัณฑ์แบบใหม่ช่วยให้เราขนส่งสินค้าได้จำนวนมากต่อครั้ง ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึง 585 ตันต่อปี
บรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์

เราลดปริมาณบรรจุภัณฑ์ได้ 15% ซึ่งช่วยลดการใช้พลาสติกปริมาณ 350 ตันต่อปี

ทิปส์ที่น่าสนใจสำหรับคุณ