ความซื่อตรงและความโปร่งใส

เรายินดีที่ได้รู้ว่ามีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราทั่วทุกมุมโลก ทำให้เราตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มาพร้อมกันและเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ รวมถึงความเชื่อและค่านิยมของเรา
hands-together-lying-on-ground-together
hands-going-through-open-field
ค่านิยมของเราสะท้อนอยู่ในหลักจริยธรรม ความมุ่งมั่นในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงจุดยืนต่อการไม่ทดลองผลิตภัณฑ์กับสัตว์ของเรา ซึ่งปรากฏเด่นชัดผ่านการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดีเพื่อค้นหาสูตรและส่วนผสมที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และยั่งยืนมากกว่า สิ่งเหล่านี้ยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังโครงการความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งหมดของเรา

พบกับข้อมูลและข้อเท็จจริงเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนีเวียรวมถึงวิธีที่เราเคารพต่อความรับผิดชอบของเรา มาร่วมแบ่งปันค่านิยมกับเรากันเถอะ!

เพราะนีเวียใส่ใจ

footprints-on-beach-people-laughing-together
ผู้คนทั่วโลกต่างไว้วางใจในผลิตภัณฑ์นีเวียและเราพยายามทำทุกสิ่งที่จะช่วยรักษาความไว้วางใจเหล่านั้นไว้ ปรัชญาของเราสรุปออกมาเป็นคำสองคำ นั่นก็คือ เพราะนีเวียใส่ใจ (NIVEA cares) เราใส่ใจในสุขภาพและความปลอดภัยของผิวคุณ จึงทำให้ทุกส่วนผสมที่เราเลือกใช้ต้องผ่านเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เคร่งครัดกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย สูตรผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของเราคัดสรรมาเพื่อปกป้องรวมถึงเสริมบำรุงการทำงานตามธรรมชาติของผิว และความพยายามของเราก็คือการใช้ส่วนผสมตามที่กำหนดให้น้อยที่สุดแต่ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด
close-up-cut-aloe-vera
นีเวียใส่ใจและเคารพต่อโลกของเรา โดยศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายทศวรรษเพื่อค้นหาวิธีที่ดีกว่าและยั่งยืนกว่าในการสร้างสรรค์สูตรและผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของเรา นอกจากนี้ ในฐานะที่เราเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีอายุยาวนานที่สุดแบรนด์หนึ่ง เราจึงใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างมากของเราเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรม รวมถึงเราไม่ได้ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางหรือส่วนผสมใดๆ ในสัตว์หรือแนะนำให้ทำเช่นนั้น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้ ทั้งนี้ สหภาพยุโรปห้ามทำการทดลองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในสัตว์ตั้งแต่ปี 2004 และห้ามทำการทดลองส่วนผสมทั้งหมดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางดังกล่าวในสัตว์ตั้งแต่ปี 2013 ไบเออร์สด๊อรฟยึดมั่นในข้อกำหนดเช่นนี้เสมอและได้หลีกเลี่ยงการทดลองในสัตว์อย่างจริงจังทั่วโลกนับแต่นั้นมาหากกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมวิธีทดลองทางเลือกอื่นมามากกว่า 35 ปี ส่วนหนึ่งของพันธกิจนี้็ก็คือเราตั้งใจที่จะทำให้การทดลองในสัตว์ไม่จำเป็นอีกต่อไปในทั่วโลก
นีเวียไม่ใช่แค่แบรนด์ แต่เราทุกคนที่นีเวียทำงานเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เรารัก เราทุกคนจะแสดงให้เห็นว่าเรารักษ์โลกในแบบฉบับของเราเอง พวกเราบางคนร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการริเริ่มต่างๆ เช่น การปลูกต้นไม้ทั่วโลก เราหลายๆ คนยังไปทำงานด้วยจักรยานหรือแวะรับเพื่อนร่วมงานไปด้วยกัน นอกจากนี้ เรายังหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำธุรกิจในฐานะองค์กรหากเราสามารถทำได้ โดยเลือกใช้โทรศัพท์หรือการประชุมทางวิดีโอแทน เพราะเราอยากร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อยเพื่อช่วยลดผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศของเรา!

woman-kissing-bunny

ความมุ่งมั่นของเราที่จะต่อต้านการทดลองในสัตว์

นีเวียเคารพธรรมชาติ ตั้งแต่การทำงานตามธรรมชาติของผิวเราไปจนถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้ 

เป็นเวลาหลายปีที่เราได้ลงทุนพัฒนาวิธีทดลองทางอื่นอย่างจริงจังเพื่อให้สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพและความคงทนที่ดีของผลิตภัณฑ์นีเวีย เรายังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อค้นหาทางเลือกที่ดีกว่าการทดลองในสัตว์ทั่วโลก

นีเวียเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการวิจัยเครื่องสำอางและร่วมมือกับพันธมิตรอย่างน้อย 50 รายทั่วโลกอย่างจริงจังโดยลงทุนในวิธีทดลองอื่นๆที่ไม่โหดร้ายเพื่อประเมินความเสี่ยงที่ปลอดภัย ความก้าวหน้าที่สำคัญด้านการพัฒนาวิธีทางเลือกใหม่ได้ประสบความสำเร็จเมื่อ 35 ปีที่ผ่านมา โดยบางส่วนเป็นที่ยอมรับในนานาชาติจาก OECD และขณะนี้กำลังดำเนินการพัฒนาวิธีต่างๆ เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น ไบเออร์สด๊อรฟมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า “organ-on-a-chip” ระบบเหล่านี้ได้รวมเอาประเภทเนื้อเยื่อเข้ากับเซลล์มนุษย์จำนวนมาก และพยายามเลียนแบบชีววิทยาของมนุษย์ในมาตราส่วนขนาดเล็ก จึงเพิ่มตัวเลือกในการประเมินผลลัพธ์ที่อาจมีต่อร่างกายมนุษย์ในสิ่งแวดล้อมที่ทำเทียมขึ้นเพื่อให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ขั้นสูงสุด 

ในระดับโลก เราทุ่มเททำงานเพื่อให้เกิดการยอมรับวิธีทดลองอื่นๆที่สร้างขึ้นในทุกพื้นที่ แม้บางประเทศ เช่น จีน ยังคงกำหนดให้ต้องทดลองผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบางประเภทในสัตว์ก็ตาม เราจึงต้องการโน้มน้าวให้ทางการจีนเข้าใจว่าการทดลองเหล่านี้ไม่จำเป็นและสามารถใช้ทางเลือกอื่นทดแทนได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค


หลักจริยธรรม

การส่งเสริมค่านิยมของเรา

ในฐานะแบรนด์ระดับโลก นีเวียทำงานร่วมกับผู้ผลิตทั่วโลก เนื่องจากเราต้องการทำให้มั่นใจว่าห่วงโซ่การผลิตและการผลิตทุกภาคส่วนสอดคล้องกับค่านิยมของเรา เราจึงกำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นแนวนโยบายสำหรับผู้ผลิตทั้งหมดของเรา หลักจริยธรรมของเราได้กำหนดมาตรฐานด้านจรรยาบรรณและความยั่งยืนสำหรับผู้ผลิตของเราตาม Universal Declaration of Human Rights, Conventions of the International Labor Organization และ OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

farmer-walking-through-field
ก่อนที่เราจะตกลงร่วมงานกับผู้ผลิต พวกเขาต้องให้สัญญาว่าจะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของเรา ซึ่งเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น เพราะเรายังมีระบบคัดกรอง ตรวจสอบ และสนับสนุนเพื่อช่วยให้ผู้ผลิตของเราดำเนินการได้ตามมาตรฐานของนีเวีย รวมถึงตรวจสอบสิ่งที่พวกเขาทำ สิ่งเหล่านี้รวมถึงแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและทำงานร่วมกับเราเพื่อให้การจัดซื้อของเราเป็นไปอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น

ทิปส์ที่น่าสนใจสำหรับคุณ